Planety a místa 3

9. června 2006 v 19:08 | Já (Lída) |  Star Wars
KAMINO
Tato vodou pokrytá planeta je domovem Kaminoanů. Nachází se v oblasti známé jako Divoký vesmír, za hranicí Vnějšího okraje.
Kamino bylo často smáčeno intenzivními bouřkami, díky čemuž získalo přezdívku "planeta bouří". Staletí před bitvou o Geonosis byl povrch planety tvořen plochými kontinenty, které oddělovaly oceány. Náhlý nárůst teploty způsobil tání polárních ledových čepiček, a tak došlo k ponoření veškeré pevniny pod vířící vody oceánu. Tato událost je známá jako Velká povodeň.
Kaminoané se přizpůsobili, vybudovali města, jež vystupovala z vody na tenkých, ale odolných pilířích, které kladly malý odpor neustálým náporům vody.
Krátce po bitvě o Naboo zde byl Jango Fett naklonován pro vytvoření armády klonů použité v klonových válkách (poprvé v bitvě o Geonosis).
Ke konci klonových válek bylo Kamino napadeno Mandaloriany, kteří jednali na rozkaz Konfederace nezávislých systémů. Útok zanechal klonovací zařízení v troskách, čímž odřízl jeden z hlavních zdrojů klonovaných vojáků Republiky. Jako na ostatních planetách se i na Kaminu střídají roční období, nicméně se projevují pouze ve změnách teploty a oblačnosti - déšť nikdy nepřestává. V oceánech Kamina se nachází několik životních forem, kolem planety obíhají tři měsíce.

....................................
KASHYYYK
Tento svět je pokryt velkou džunglí a je známý především jako domovská planeta Wookieeů, ovšem zároveň se může chlubit jedním z nejneobvyklejších a nejnebezpečnějších ekosystémů. Z povrchu vyrůstají obrovské stromy, které obklopují celou planetu do výšky několika kilometrů.
Již před věky začal boj o přežití, všechny druhy, které dokázaly lézt nahoru, tak činily. Živočichové toho neschopní zůstali bezbranní a postupně vymírali. Mezi ty šťastnější patřili předchůdci Wookieeů, postupem času se jim podařilo vytvořit rozsáhlá obydlí v nejvyšších vrstvách lesa. Návštěvníci jsou v těchto místech v relativním bezpečí, ovšem pokud sejdou do nižších pater, různých druhů nebezpečí přibývá. Jen velmi málo lidí se dotknulo povrchu Kashyyyku a žilo dostatečně dlouho, aby to mohli někomu sdělit.
Wookieeové byli dlouho ve sporu s plazům podobnými Trandoshany, kteří obývají jinou planetu v stejném systému. Byli to právě Trandoshané, kdo přesvědčil Impérium, aby začalo využívat těchto fyzicky zdatných jedinců jako otroky. Jeden ze zajatých Wookieeů, Chewbacca, byl zachráněn mladým vojákem Hanem Solem, který byl sice za svoje jednání vyloučen z Imperiální flotily, ale získal tak věrného společníka.
Planetu Kashyyyk využila Leia Organa Solo jako místo úkrytu před jednotkami velkoadmirála Thrawna.
.....................................
MUSTAFAR
Mustafar je sopečný svět, menší ze podvojných planet obíhajících kolem vzdálené hvězdy. Povrch Mustafaru je utvářen erupcemi lávy a plynů, díky čemuž z vesmíru jeví jako oranžový.
Civilizaci zde vytvořila překvapivě rasa vysokých, tenkých humanoidů známých jako Mustafariané.
Techno unie na Mustafaru založila těžební základnu využívající volně tekoucí lávu na povrchu pro zisk vzácných kovů.
Poté, co Republika odhalila přítomnost Rady separatistů na Utapau, generál Grievous ukryl radu separatistů právě na Mustafaru. Vše proběhlo podle plánu Dartha Sidiouse, který věděl, že se bude muset zbavit separatistů ještě před tím, než se chopí vlády nad celou galaxií. Separatisté zde byli odříznuti a nakonec byl vyslán Anakin Skywalker, aby je zlikvidoval. Tato událost ukončila jak klonové války, tak epochu Staré republiky.
.....................................
NABOO
Naboo je neobvyklá planeta díky tomu, že postrádá pevný plášť a tekuté jádro. Namísto toho je protkána jeskyněmi a malými tunely. To planetě umožňuje udržet si nepřeberné množství vody, které dodává povrchu bažinatý charakter, jenž popírá pravou hloubku, do níž mohou její oceány sahat. Malé části pevné půdy se vyznačují do dáli se táhnoucími rovinami. Pod pórovitou skálou planety se ukrývá jádro z téměř čisté plazmové energie.
Lidští obyvatelé, potomci grizmalltských osadníků flotily Beneficent Tasia, se naučili využívat této energie, která pro ně představuje neomezený zdroj elektřiny. Naboo je domovský svět Gunganů právě tak jako lidí, kteří se nazvali jako Nabooané.
Naboo je třetí a hlavní svět systému Naboo, planeta je obíhána dvěma měsíci. Jakožto svět Vnějšího okraje je vzdálena asi 34 000 světelných let od galaktického Jádra.
.....................................
UTAPAU
Utapau je modrozelený svět obíhaný mnoha měsíci, nachází se ve vnějším okraji. Povrch tvoří ničím nezajímavé pláně místy pokryté kosodřevinami. Jedinou pozoruhodností této planety jsou díry, jimiž je krajina poseta. Zdejší Utaiové a Pau'ani si v těchto jámách vybudovali domovy tvořící elegantní města.
Vytvoření takovýchto útvarů umožnila pískovcová kůra planety, jež propouští vodu, která se pod touto vrstvou shromažďuje, a vytváří tak podzemní oceán. Neustalý pohyb vody vyvolal erozi, jež měla za následek propad hornin. A díky nedostatku vody na povrchu se podnebí změnilo natolik, že silné větry zarovnávaly povrch planety, vymazávaly pohoří a vytvářely nekonečné roviny. Zároveň se však síla větru dala využít ve větrných elektrárnách k zisku energie, čehož místní obyvatelé hojně využívali.
Během klonových válek tento svět zůstal nepovšimnut, neboť postrádal jakoukoli strategickou hodnotu. Nicméně byl dobyt a podroben generálem Grievousem, který zde přesunul radu separatistů těsně před bitvou o Coruscant.
......................................
TATOOINE
Tatooine je hlavní planetou v hvězdném systému stejného jména. Je to pouštní planeta, vzdálená od rušného centra Galaxiie a je světem, na kterém vyrostl Luke Skywalker. Tato planeta je ve výhni dvou sluncí, které z ní vytváří poušť. Planeta je domovem Jawů, Pouštních Lidí - Tuskenů, banth, Kraytských draků, lidských osadníků a různých mimozemšťanů obývajících vesmírný přístav Mos Eisley. Lidští osadníci se živý sklízením vlhkosti, žijí v komunitách jako například Anchorhead.
Žebrákův kaňon
Údolí na Tatooine, které se jmenuje Žebrákův kaňon používal Luke Skywalker k tréninku leteckých schopností ve svém Skyhopperu. Luke se svými kamarády z dětsví zde závodili v skyhopperech a soutěžili v soubojích na tomto nebezpečném místě. Základna Rebelů na Tatooine používala tento canyon k výcviku(Rebel Assault). Luke zde také jezdil ve vypůjčeném swoopu. Žebrákův kaňon vznikl vysušením 3 velkých řek a působením větrné, slunečné a dešťové eroze po miliony let, které vytvořily drsný kaňon s mnoha zákruty. V Shadows of the empire Luke jede na swoopu skrz kaňon pronásledován swoop gangem, který ho chce zabít (viz. obrázek).
Mos Eisley
Mos Eisley je vesmírný přístav na planetě Tatooine. Město přitahuje meziplanetární obchodníky stejně tak i piloty vesmírných lodí, hledající odpočinek a relaxaci po dlouhých letech. Velké množství mimozemšťanů a lidí prochází neustále skrz město a jeho vzdálenost od center Imperiálních aktivit přitahuje všechny typy zlodějů, pirátů a pašeráků. Díky vlivu Jabba Hutta a jeho kriminální organizaci je město hnízdem zločinu a lidské spodiny.
.....................................
YAVIN IV
Yavin IV je pralesní měsíc obíhající kolem plynného obra Yavinu. Je to jeden ze tří měsíců v systému, na kterých může existovat život. Yavin 4 má dlouhou a bouřlivou historii. V nejméně dvou případech se stal ohniskem válečného konfliktu.
Přírodní podmínky
Yavin IV je mladý svět s velkou geologickou aktivitou. Šedesátdevět procent jeho povrchu je pevnina, rozdělená na čtyři kontinenty. Zbytek světa je pokryt propojenými oceány a jednou plochou obklopenou zemí o velikosti dostatečné, aby mohla být označována za moře. Před desítkami let byla kontinentům průzkumníky z Wetyinovy kolonie dána jména: Starloft, Swivven, Koos a Wetyin. Den na Yavinu je o pouhou minutu kratší než galaktický standard. Yavin IV má dvě roční období - sucha a dešťů.
Protože Yavin IV obíhá kolem plynného obra je na něm možné poznat dva druhy soumraků. Pokud je Yavin odvrácen od slunce, ale stále přivrácen k obrovi nastává na něm "zářící noc" a džungle je prosvícena matnou září pastelových barev. Pokud je strana měsíce odvrácena jak od slunce, tak od obra, nebo obr zakryje slunce nastává temná noc. Rotace Yavinu IV je taková, že asi jednou za několik měsíců je na něm skutečně tmavá noc. V tomto případě prudký pokles teploty vytváří četné bouře.
Další zajímavý (a krásný) úkaz na Yavinu IV nastává, když paprsky slunce procházejí svrchními vrstvami atmosféry plynného obra. Tak je světlo polarizováno a když poté dosáhne ledových krystalků v nejvyšších částech atmosféry Yavinu IV objeví se obrovská duha. Tento úkaz bývá označován za duhovou bouři.
Yavin čtyři je svět plný života. Deštné pralesy jsou domovem modrolistých keřů a Massassijských stromů plných popínavých kapradí. Nebulové orchideje a výbušné houby pokrývají zemi. Yavin čtyři obývají woolamendři, kteří vysoko ve svých stromech vyjí, a také yavinští runyipové a stintarilové. dalšími životními formami jsou pancéřovaní eelové, slizcí salamandři, svítící včely, krabové, pavouci, ještěři, krystaloví hadi, šeptající ptáci, plazovití ptáci a mnohé další druhy.
Historie
Před tisíci let se Sithský lord Naga Sadow dostal na útěku z Velké hyperprostorové války na Yavin IV. Přikázal tehdy své posádce vybudovat masivní chrámy jako ohniska jeho Sithské magie. Sadow, zkušený alchymista, ukryl svou loď hluboko pod nově postaveným chrámem ohně. Pomocí alchymie a magie přeměnil část své posádky na Massassijské válečníky a přikázal jim bránit nově postavené chrámy. Po odchodu svého pána se Massassiové organizovali do kmenů a pro posílení svých schopností a archaických zbraní používali Temnou stranu Síly.
Dlouho poté, mladý Jedi jménem Exar Kun, experimentující s temnou stranou Síly, následoval prastaré návody Sithu a tak přišel na Yavin IV. Zotročil Massassi a přinutil je postavit nové chrámy jakožto nová ohniska moci Sithu. Jeden z těchto chrámů - s podobou samotného mistra Kuna - byl postaven na břehu průzračného jezera. V průběhu Sithské války přivedl Exar Kun na Yavin čtyři 20 Jediů a uvrhl je pod moc Temné strany prastarého Sithu. S těmito Jedii ve své moci zahéjil Kun holocaust Jediů. Jako odpověď přistála jednotka tisíců Rytířů Jedi pod velením Ulica Qel-Droma na Yavinu IV.
Tehdy Exar Kun pochopil, že prohrál. Uvěznil životní sílu tisíců Massassiů, aby zajistil propojení své mysli s chrámem. jako poslední opatření na ochranu svého dědictví vytvořil Noční Bestii - alchymysticky vytvořené monstrum. Jediům se podařilo zabít Kuna, ale jejich útok způsobil neobyvatelnost velké části povrchu měsíce a vyhubil zbytek Massassiů. Jediné, co po tomto národě zůstalo jsou jejich obrovské monumenty.
Hluboko pod povrchem Yavinu IV ježí Ztracené město Jediů. Jeho původ je obestřen tajemstvím. Celý technologický komplex je udržován v provozu droidy. Celý komplex je napájen geotermální energií a někteří věří, že je to důvod jistých zvláštností místního počasí. Město obsahuje obrovskou Knihovnu Jedi, počítač obsahující mnohá tajemství Jedi a jejich tréninkové metody.
Po dlouhá století byl Yavin ignorován. Pouze několik návštěv mistrů Jedi porušilo samotu měsíce. Jedním z nich byl mistr Ikrit, který odhalil Sithem stvořenou zlatou kouli ve které bylo po staletí uvězněno Massassijské dítě. O několik let poté, zde Jedi Obi-Wan Kenobi ukryl mladého prince Jedi - vnuka Císaře Palpatina - Kena.
Základna Aliance
Yavin se znovu stal důležitým, když Aliance hledala místo pro svou novou základnu po opuštění Dantooine. Nejvyšší velení tehdy zaujaly Massassijské monumenty. Pralesy poskytly kryt pro intenzivní činnost Aliance a odlehlost měsíce zajišťovala, minimum dopravy v blízkosti základny.
Přírodovědec Aliance Dr'uun Unnh měl několik měsíců na zaevidování všech životních forem na Yavinu IV. Byl to on, kdo pojmenoval mnohé chrámy v takzvaném Massassijském sídlišti. To zahrnuje Chrám modrých listů, Palác Woolamanderů a Velký chrám, který později hostil rebelskou základnu.
Pak se Hvězdě smrti podařilo tuto rebelskou základnu objevit a zaměřit. Naštěstí, Rebelské síly byly schopné zaútočit a zničit tuto bitevní stanici dřív, než mohla Yavin IV zničit. Tento konflikt, známý jako bitva u Yavinu byl prvním významným vítězstvím rebelské Aliance a ukázkou, že imperiální technologie nejsou neporazitelné.
Po této bitvě byla základna evakuována. V průběhu vyklízení byla osvobozena Noční Bestie, která začala zabíjet osazenstvo základny. Luke Skywalker byl schopný Bestii zastavit - i když jen tím, že jí chytil do pasti v transportní lodi. S pomocí Aquarijských pašeráků a Mon Calamarianů byly unikající rebelské transporty schopné proniknout Imperiální blokádou tohoto systému. Na konci evakuace nastavil generál Dodonna množství náloží, které měly základnu zničit. Obecně se věřilo, že při výbuchu zahynul, později však byl zachráněn z imperiálního vězení.
Výbuch zničil rebelské počítače, ale na samotných chrámech zanechal jen malé škody. Yavin IV opět upadl v zapomnění. Jen několik průzkumných lodí bylo vysláno z Fernandin Scouting Expedition, aby zjistily, zda by bylo možné měsíc osídlit. Nikdy však z toho nic nevzešlo.
Asi rok po porážce Impéria u Endoru, obnovila Nová republika svou základnu na měsíci pro SPIN - Senátní Planetární Zpravodajskou Síť. Tehdy také Luke Skywalker - nyní již mistr Jedi - objevil prince Kena a dozvěděl se o existenci Ztraceného města. Pro mnohé střety s Palpatinovými následovníky neměla Nová republika čas na jeho průzkum.
Za pět let se však Luke na Yavin vrátil a založil na něm výcvikové středisko pro novou generaci Jediů. Jedi praxeum bylo založeno ve Velkém chrámu. Pak se vrátil duch Exara Kuna a ovládl některé ze studentů. Téměř se mu podařilo zabít Luka Skywalkera, poté však vyzval všechny Jedi, kteří spojili své síly a navždy ducha Exara Kuna zapudili.
O dva roky později se na Akademii Jediů zaměřila Imperiální Admirálka Daala. Na palubě své obrovské vlajkové lodi - Super Star Destroyeru Knight Hammer vedla pozemní i letecký úder proti Jediům. Tehdy Jediové opět spojili své síly. Její loď však byla zničena Jedim Callistou na palubě ukořistěného TIE Bomberu.
Yavin IV vychoval již novou várku Jediů, včetně Anakina Sola, Jacena a Jainy Solo a tak dlouhá řada mocných Jediů pokračuje.
...............................
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Já | E-mail | Web | 18. června 2006 v 12:58 | Reagovat

Já bydlim na Kashyyyku... Ta planetka má taký fešný název... A druhý sídlo mám na Mustafaru.... To jako kdybych se chtěla trocu ohřát...XD...

2 anakin anakin | E-mail | 15. srpna 2007 v 12:03 | Reagovat

mustafar a naboo sou nej jenom nevim jak se ma meno vat muj podnik jestli noboo nebo mustafar

3 Mako Mako | E-mail | Web | 20. dubna 2008 v 12:12 | Reagovat

moje nejoblínenější planeta je Kessel protože se tam získávají obrovské finanční částky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama