Padmé Amidala

19. června 2006 v 16:55 | Já (Lída) |  Star Wars
Celé jméno: Padmé Naberrie Amidala
Druh / rasa: člověk
Pohlaví: žena
Příslušnost: Stará republika, Naboo, Galatický senát
Obor: politik
POPIS:
..................................
Tvrdohlavá, hrdá, plná vášnivého odhodlání a v neposlední řadě také o mnoho moudřejší, než by bylo možno neuvážlivě usuzovat z jejího věku. Narodila se jako Padmé Naberrie, ale proslulosti se dočkala jako královna (a později senátorka) Amidala.
Její rodiče vedli skromné živobytí v malé horské vesnici. Už v dětství vykazovala Padmé zázračné nadání a to nezůstalo bez povšimnutí. Její rodina - otec Ruwee, matka Jobal a starší sestra Sola - se tedy přestěhovala do Theedu, když byla Padmé ještě malá. Jako jednomu z nejpozoruhodnějších dětí národa se jí dostalo výborného vzdělání a krom jiného se naučila také několik jazyků. Občané Naboo vykonávali povinnou veřejnou službu mezi dvanáctým a dvacátým rokem věku. Díky svému dlouhodobému zájmu o veřejné funkce Padmé už jako dítě v sedmi letech dobrovolně vstoupila do Hnutí pomoci uprchlíkům (Refugee Relief Movement), organizace, s níž měl společnou minulost její otec. Na jedné z misí Hnutí byla svědkem exodu z Shadda-Bi-Boranu: bylo třeba přemístit obyvatele planety, než její slunce imploduje. Mnoho uprchlíků však zahynulo, když se nebyli schopni přizpůsobit podmínkám mimo svůj domovský svět.

V osmi letech se připojila k žákovské legislatuře (Apprentice Legislature) a žákovskou zákonodárkyní (Apprentice Legislator) se stala v jedenácti. Ve dvanácti se poprvé zamilovala, do chlapce jménem Palo, který se později stal umělcem. Dva roky před svým zvolením sloužila jako nositelka ceremoniálního titulu "princezna Theedu" a tedy jako supervizorka města Theedu. Když dosáhla čtrnáctého roku, dosáhla i toho, k čemu ji její vzdělání připravovalo: byla zvolena královnou Naboo. Tehdy přijala formální jméno Amidala. Spolu s ní kandidující Sio Bibble se stal guvernérem.
Amidala nahradila krále Verunu, který po 13 letech vlády dobrovolně abdikoval následkem skandálu, když se zapletl do mimoplanetárního politikaření a lidé v něj ztratili důvěru. Globální elektronické volby, z nichž Padmé vyšla jako vítěz, trvaly méně než čtyři minuty.
Když bylo o pět měsíců později Naboo obleženo silami Obchodní federace, pokusili se Neimoidiané přinutit Amidalu, aby podepsala smlouvu legalizující jejich nehorázně nezákonnou okupaci planety. Královna odmítla, a bylo proto rozhodnuto o jejím přesunu do vězeňského tábora. Cestou tam byla však osvobozena jediskými vyslanci Qui-Gonem Jinnem a Obi-Wanem Kenobim, kteří Amidalu a část jejího doprovodu vzali s sebou na Coruscant, aby mohla s pomocí senátora Palpatina, nabooského zástupce v galaxii, předstoupit před senát.
Na Coruscantu byly Amidale odhaleny nedostatky galaktické politické scény. Obchodní federace její žádost politickými manévry dovedla do slepé uličky. Na radu senátora Palpatina potom královna podala návrh hlasování o nedůvěře nejvyššímu kancléři Valorumovi. Nehodlajíc ztrácet dál v senátu čas se rozhodla pro návrat na Naboo. Tam požádala o pomoc domorodé Gungany, s jejichž pomocí zamýšlela osvobodit obsazené hlavní město. To znamenalo překonání předsudků, které oba národy odedávna rozdělovaly. V bitvě o Naboo se Amidale a jejím vojákům podařilo proniknout do vlastního paláce a zajmout neimoidianského místokrále Nutea Gunraye. Poté, co byla jejich vojska poražena, zbabělí Neimoidiané kapitulovali. Okupace byla ukončena a na Naboo se vrátila svoboda. Královna Amidala předsedala velkolepé oslavě vítězství v ulicích Theedu.
Coby královna měla Amidala celou řadu poradců a asistentů, kteří se starali o každodenní záležitosti. Sio Bibble, kupříkladu, sloužil jako guvernér Naboo. Kapitán Panaka byl Amidalin oddaný tělesný strážce a nová hlava Královských bezpečnostních sil. Na jeho naléhání Amidala podstoupila výcvik v ovládání zbraní a sebeobraně. Ric Olié byl pilotem královské hvězdné lodi a velitelem letky Bravo. Pravděpodobně nejdůležitější byla ale z Amidaliny svity pětice jejích služebných. Saché, Yané, Rabé, Sabé a Eirtaé jí byly ku pomoci nejen v oblasti garderóby, složitých účesů a líčení - i ony byly dobře vycvičeny v sebeobraně. V případě ohrožení se Amidala převlékla za jednu ze služebných a přijala své méně formální jméno Padmé. Roli královny potom zaujala Sabé. (Toto opatření navrhl kapitán Panaka.)
Královniny složité róby a líčení byly prostoupené historickými symboly důležitými pro Naboo. Bíle namalovaná tvář nesla na tvářích stylizovaná znaménka krásy jako projev symetrie. Barvě rozdělující její spodní ret se říkalo "jizva pamětlivosti". Značila utrpení Naboo před velkým údobím míru.
Když se její volební období skončilo, byla Amidala podle ústavy povinována odstoupit z úřadu, ačkoli veřejnost byla více než ochotná podpořit dodatek, který by jí umožňil vládnout déle. Přestože si ve všech ohledech zasloužila odejít z veřejného života a věnovat se svému soukromí, ve stávající oblasti svého působení setrvala a na žádost nové vládkyně Naboo, královny Jamillie, nastoupila ve 22 letech do úřadu nabooské senátorky. Tak zaujala někdejší Palpatinovo místo. Galaxie v té době vřela bouřemi nepokojů. Amidalina otevřenost a přímočarost v těch neklidných časech představovaly ve stále roztříštěnějším senátu ojedinělé světélko rozumu a racionality.
Po vzestupu separatistického hnutí, ohrožujícího stabilitu Republiky, se Amidala jako jedna z mála přiklonila k mírovému řešení krize. Panikařící senátoři usilovali o ustanovení vojenských sil, které by Republiku chránily. Amidala vedla opozici proti tomuto hlasování o usnesení o vzniku armády, cestujíc přitom po svém domovském sektoru Chommel. Věřila totiž, že schválení takového opatření by nevyhnutelně vedlo ke střetu se separatisty. Za tyto "nepopulární" názory však byla Amidala mnohokrát vláčena v médiích a nadělala si množství politických nepřátel.
V den hlasování byla Amidalina loď napadena, sotva na Coruscantu dosedla na přistávací plochu. Při výbuchu zahynulo sedm osob včetně senátorčiny dvojnice Cordé. Ačkoli byli z činu podezřelí nespokojení horníci z dolů na koření na měsících Naboo, Amidala věřila, že za útokem stál vůdce separatistů hrabě Dooku. Ve skutečnosti to ale byl dávný nepřítel, Nute Gunray, který si najal námezdné lovce, aby za něho s mladou senátorkou zúčtovali. Tento fakt ale zůstal ještě po nějakou dobu neznámý.
Z podnětu nejvyššího kancléře Palpatina byla Amidala dána pod ochranu rytířů Jedi a znovu se tak setkala s Obi-Wanem Kenobim a jeho učedníkem Anakinem Skywalkerem, s nimiž se neviděla od doby blokády Naboo před deseti lety. Závažnost Amidalina ohrožení ukázal další pokus o její život, tentokrát přímo v jejím senátorském apartmá.
Anakin byl pověřen doprovodem Padmé na Naboo, kde měla zůstat ve skrytu, dokud se Obi-Wanovi nepodaří vypátrat, kdo stojí za oběma útoky. V klidu a bezpečí nabooské Jezerní krajiny se ale mezi Padmé a Anakinem vyvinulo něco víc, než jen pokračování přátelství, přerušeného před deseti lety: láska, která byla zapovězena jim oběma. Podle zásad Kódu Jedi nesměl Anakin vstoupit do milostného vztahu. Padmé zase musela věnovat veškerou pozornost své politické dráze, a právě ona zůstala realistkou, ignorujíc své i jeho city se obracela zády k Anakinovým snahám o hlubší sblížení.
Anakinova láska k Padmé nebyla jeho jedinou starostí. Stíhaly ho také noční můry, v nichž byla jeho matka v nebezpečí. Když už je nemohl nadále snášet, vrátil se na Tatooine po Shmi pátrat. Padmé ho doprovázela.
Anakin svou umírající matku našel a v hněvu vykonal odplatu na Tuskenech, kteří ji mučili. Když se vrátil k Padmé, vyznal se jí ze svých skutků s pocitem hanby a zoufaství nad tím, čeho se dopustil. Padmé na Anakinovo zhroucení reagovala soucitnou snahou utěšit ho. Ihned nato se oba vydali na Geonosis zachránit Obi-Wana Kenobiho, který byl zajat separatisty. Padmé doufala, že by mohla využít svých diplomatických dovedností a se separatisty vyjednávat. Ona i Anakin byli ale Geonosiany zajati a odsouzeni k smrti za špionáž.
Tváří v tvář své vlastní smrtelnosti a nulovým vyhlídkám na záchranu se změnila její měřítka hodnot. Pravidla a plány už nic neznamenaly. Padmé nechala roztát emocionální bariéry, které si vystavěla, a vyznala se Anakinovi ze své lásky. Oba dva byli spolu s Obi-Wanem posláni do popravčí arény, kde na ně pro pobavení geonosianského publika byla vypuštěna trojice šelem. Ačkoli utrpěla dlouhou ránu od nebezpečného nexua, dokázala se Padmé o sebe postarat a své rádoby katy zklamala. Ji i oba Jedi zachránil zásah jediských posil, po němž následovala první bitva klonových válek. Navzdory svým výhradám vůči republikové armádě bojovala Padmé spolu s klonovanými jednotkami proti separatistickým armádám droidů.
Po bitvě na Geonosis doprovodil Anakin Padmé zpátky na Naboo. Tam byli v ústranní na břehu jezera, na místech, kde se jejich láska zrodila, oddáni. Obřadu byli svědky jen C-3PO a R2-D2. Tento tichý projev citu předcházel nejzlověstnějším chvílím, kterým kdy musela čelit jak Padmé, tak celá galaxie.
Během klonových válek se Amidala snažila nabádat k diplomatickému řešení konfliktu, byla však přehlušena všeobecnou panikou senátorů, kteří se dožadovali skoncování se separatisty. A vzhledem k tomu, že Konfederace nezávislých systémů (jmenovitě zakládající člen Nute Gunray, který k senátorce choval zvláště velkou zášť ) vypsala na Amidalinu hlavu kolosální odměnu, trávila Padmé většinu času na Coruscantu a Naboo, chráněna ve dne v noci svou věrnou tělesnou stráží, vedenou kapitánem Typhem. Svého manžela viděla Padmé v čase války pouze vzácně, neboť Anakin - jakožto vynikající bojovník, pilot a hrdina Republiky - se soustavně nacházel v nekonečných taženích a bitvách. Jejich vztah v těchto těžkých časech charakterizovala pouze tajná korespondence, kterou spolu vedli.
Přibližně čtyři měsíce od začátku války pomohla Padmé Amidala mistru Yodovi v záchraně dvojice Jedi Luminary Unduli a její padawan Barriss Offee z trosek jediského chrámu na chladném Ilumu, napadeného separatistickými chameleóními droidy. (Třebaže kapitána Typha bylo nutno o nutnosti změny kurzu nabooské jachty a tím i vystavení senátorky možnému nebezpečí malinko "přesvědčit".)
Když byl Anakin povýšen na rytíře Jedi, poslal Padmé tajný dar: svůj cop padawana, jenž mu byl obřadně uťat Yodovým světelným mečem. Padmé mu na oplátku darovala droida R2-D2, aby mu bystrý astromech pomáhal v lítých bitvách. Protokolárního droida C-3PO zase učinila oficiální součástí své senátní delegace, což pedantského droida naplňovalo pocitem důležitosti (při této příležitosti byl Threepio jeho ošuntělý svrchní kryt vyměněn za zářivě zlatý a reprezentativnější než dříve).
Ke konci klonových válek se Amidala i přes číhající nebezpečí vydávala na nejrůznější humanitární mise, přistoupivše pod nátlakem svých ochránců na vybavení svého nabooského skifu zbraňovými systémy. Jak důležité opatření to bylo, se ukázalo během senátorčiny návštěvy na Norvalu II, kde se ji pokusili unést Mandaloriané najatí Darthem Sidiousem. Před neblahým osudem ji uchránila pouze včasná pomoc republikových sil.
Asi pět měsíců před koncem války prožila Padmé se svým tajným manželem vzácnou chvíli, strávenou v usedlosti v Jezerní krajině na Naboo, využívajíce Anakinova volna za mimořádné vojenské zásluhy. Anakin byl posléze "odveden" zpět do války svým přítelem a Obi-Wanem Kenobim, jenž svého bývalého padawana požádal o pomoc při pátrání po temné Jedi Asajj Ventress. Od té doby se s Anakinem neviděli, neboť ten byl stržen neustálou smrští misí, bitev a výprav klonových válek, vrcholících v Teritoriích vnějšího okraje. Když se její manžel konečně vrátil z obléháních ve Vnějším okraji (Outer Rim Sieges), Padmé pro něj měla šokující novinu: Anakin bude otcem.
Léta války poznamenala Republiku mnohými změnami. Aby lépe čelila hrozbě separatistů na mnohých frontách, vydal kancléř Palpatine výnosy, které měly celý proces výrazně uspíšit. Ve skutečnosti dával stále větší a větší moc svému úřadu, znemožňujíc tím už tak dost omezené možnosti Senátu ovlivňovat válku. Mnozí - zvláště ti zkorumpovaní - senátoři přesun moci uvítali.
Malá skupinku senátorů v čele s Bailem Organou a Mon Mothmou Palpatinova opatření znepokojovala stále více a na tajných schůzkách probírali možné a nepříliš optimistické vyhlídky. Amidala byla spolu se senátory Fangem Zarem, Giddeanem Danuem, Chi Eekway, Terr Taneel a Banou Breemu jednou z nich. Slíbili si, že rozmluvy zachovají v naprosté tajnosti a neřeknou o nich ani svým nejbližším spolupracovníkům. Padmé souhlasila, třebaže se obávala, že by Anakin mohl její dvojakost vycítit… a případně si ji vyložit jinak.
Ačkoli rané diskuze o činnosti proti Palpatinovi byly vedeny velmi opatrně a s důrazem, aby se byť jen nedotkly roviny intrik, Padmé Amidala upřednostňovala diplomatické řešení situace v mezích zákona. Dokonce požádala Anakina, aby využil svých dobrých vztahů s Palpatinem a prosadil mírové řešení války. Její zaujatý manžel ji však odmítl a žádal, aby podobné záležitosti zůstaly v politických kruzích, kam správně patřily. Zneklidňovaly ho také její pochyby o republikovém systému. Jeho uším se zdála její řeč až příliš podobná tomu, co prohlašovali separatisté.
Amidala začala spojovat další senátory formálně skeptické k Palpatinově vládě do skupiny, nazvané později Dvoutisícová delegace (Delegation of 2000). Když Padmé formálně nejvyššímu kancléři přednesla obavy Delegace, Palpatine je popřel a ubezpečil senátory o "demokratičnosti" svých opatření. Palpatine tehdy také opatrně ve svém mladém jediském zástupci zasel první semínka pochyb o Padméiných záměrech, přičemž zároveň pokračoval v posilování Anakinova strachu z její ztráty.
Anakin byl pronásledován děsivými nočními můrami o Padmé, která umírá při porodu. Ty jím - spolu s vědomím, že jeho minulé prorocké sny předpověděly smrt jeho matky - hluboce otřásaly. Ztrátu Padmé by nepřežil a udělal by cokoli, aby jí zabránil. Jedna možnost na zabránění tomuto údělu v podobě temných nauk, schopných nepřirozeně zachovat život se mu později nabídla. Těchto schopností se však dalo dosáhnout pouze jedním způsobem - spolčením se s Darthem Sidiousem, Temným pánem ze Sithu.
Padmé, stejně jako zbytek Republiky, neměla ani tušení, že kancléř Palpatine je ve skutečnosti sithský pán. Zlákal Anakina na temnou stranu a Skywalker před ním poklekl, čímž se stal Darthem Vaderem, jeho učedníkem. Jako Vader potom Anakin vedl útok na chrám Jedi a odletěl na Mustafar, aby zlikvidoval vedení separatistů a tím efektivně ukončil klonové války.
Byl to Obi-Wan, kdo vyjevil Padmé pravdu. Viděl důkazy Anakinových hrůzných činů. Padmé byla šokována. Neschopna přijmout krutou pravdu odletěla na Mustafar, aby se s Anakinem setkala. Obi-Wan Kenobi se bez jejího vědomí tajně ukryl na její lodi.
Na vulkanické planetě seznala, že měl Obi-Wan naprostou pravdu. S Anakinem nebyla řeč. Ve svém zvráceném pohledu na věc vše dělal pro zlepšení jejich společného života v galaxii, kdy odstraněním zkažené Republiky dá jednou svým dětem do rukou Impérium. Oslněn mocí dokonce sliboval svrhnout císaře a učinit galaxii takovou, jakou ji vždy s Padmé chtěli.
Padmé Anakinova přeměna úplně zdrtila. Když její rozzuřený manžel spatřil Obi-Wana, jak vystupuje z její lodi, dospěl k tomu nejhoršímu závěru: jeho žena přivedla jeho bývalého mentora na Mustafar, aby Anakina zabil. Anakin vztáhl ruku a začal Padmé telekineticky rdousit. Ta lapala po dechu a život z ní začal unikat.
Anakin povolil svůj stisk, když potřeboval čelit Obi-Wanovi a Padmé se zhroutila na tvrdou přistávací plochu. Zatímco se Kenobi a Skywalker bili v mustafarském shromažďovacím zařízení, věrní C-3PO a R2-D2 přenesli její bezvládné tělo na palubu jejího skifu. Navzdory použití nejnutnějšího lékařského vybavení její lodě a dokonce i službám, které poskytovalo plně vybavené lékařské středisko v útočišti na Polis Masse, se unikání života z jejího těla nedařilo zastavit.
Padmé se už nedozvěděla, co se s Anakinem stalo. Neviděla hrůzná zranění, která utrpěl ať už Kenobiho čepelí, nebo žhavou lávou Mustafaru. Stále cítila, že je v něm dobro. I ve svém posledním výdechu se o tom pokoušela Obi-Wana přesvědčit.
Předtím, než zesnula, našla v sobě Padmé dost síly, aby porodila. Ve zvláštním cizineckém středisku z Anakinových nočních můr porodila dvojčata - Luka a Leiu Skywalkerovy. Obi-Wan Kenobi, Yoda a Bail Organa se zavázali děti opatrovat před císařem (k tomu patřilo i rozdělení dvojčat a předstírání, že senátorka zemřela těhotná).
Amidalino tělo bylo navráceno na Naboo, kam na státní pohřeb přišlo vyjádřit úctu své milované zástupkyni tisíce nabooských občanů.
DETAILY:
..................................
Původ
Domovský svět:
Naboo
První výskyt: Epizoda I
Další výskyt: E II, E III, EU
Další informace
výška:
1,65 m zbraň: blasterová pistole
oči: hnědá,
dopravní prosředek: nabooská královská loď, nabooský královský křižník, nabooská jachta, nabooský skif
vlasy / srst: hnědá
další vybavení: --
..........................
Převzato z www.cswu.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama