Obi-Wan Kenobi

30. června 2006 v 14:03 | Já (Lída) |  Star Wars
OBI-WAN KENOBI
Obi-Wana řád odhalil ještě v plenkách a od jeho biologických rodičů si ho vyžádal. Obi-Wan si na své rodiče nepamatoval.
Svůj trénink začal ve velmi mladém věku. I když byl pilný a chytrý student, ve 13 letech stále ještě nebyl přijat jako padawan. Když Qui-Gon Jinn navštívil Chrám, žádal ho Yoda, aby Obi-Wana přijal za svého učedníka, ale Mistr Jedi se vzpouzel. Mezitím jiný padawan jménem Bruck vyprovokoval Obi-Wana ke rvačce a ten byl nucen chrám opustit. Rada Jediů jej umístila do zemědělského sboru na planetě Bandomeer kde, jak doufala, uplatní své schopnosti.
Když Obi-Wan nastoupil na nákladní loď, zjistil, že s ním cestuje i Qui-Gon. Oba se dostali do konfliktu mezi dvěma společnostmi - zločineckou Offword Mining a přátelskou Arcona Harves. Qui-Gon byl nucen spojit svou Sílu s Obi-Wanem na pomoc Arconě. I když se jim konflikt podařilo vyřešit, Qui-Gon stále odmítal přijmout mladíka jako svého padawana zvláště poté, co se dozvěděl, že jeho první žák Xanatos, který podlehl Temné straně Síly, ho stále pronásleduje. Obi-Wan byl tedy opět poslán zpět na Bandomeer, kde však odhalil tajnou základnu společnosti Offword Mining, jejímž vůdcem byl právě Xanatos. Qui-Gon ho však odmítal vyslechnout a Obi-Wan byl zajat Xanatosem a donucen otročit v jeho dolech. Qui-Gon se poté utkal s Xanatosem a za pomoci Obi-Wana se mu ho (i když ne definitivně) podařilo porazit.

Po tomto hrdinském činu Qui-Gon konečně souhlasil s Obi-Wanovým výcvikem. Ve 13 letech byl Obi-Wan i se svým Mistrem poslán na první oficiální misi na planetu Gala. Při cestě však byli dopraveni na planetu Phindar, terorizovanou Syndikátem, který hodlal nastolit diktaturu. Jediové se rozhodli obyvatelům Phindaru pomoci a naplánovali vyvolání vzpoury. Během pokusu o převrat byl Obi-Wan zajat a podroben výplachu mozku. Qui-Gonovi se nakonec podařilo uskutečnit svůj plán a zachránit svého padawana.
Ihned poté Jediové pokračovali ve své oficiální misi na Gale, kde dohlíželi na demokratické volby. Na svou další a velice osudovou misi se Obi-Wan vydal na planetu Melida - Daan, kde zuřila válka mezi Mladou a Starou generací. Qui-Gon odmítal být vtažen do sporu, protože se chtěl držet Kodexu, ale Obi-Wan se bez jeho vědomí přidal na stranu Mladé generace. Když to jeho Mistr zjistil, dal Obi-Wanovi na vybranou - buď se vrátí na Coruscant, nebo zůstane na Melidě a už se nikdy nestane Jediem. Obi-Wan, jemuž boj dal to, co Jediové ne, mu na důkaz svého rozhodnutí odevzdal svůj světelný meč.
Generace však brzy poté, co Obi-Wan opustil řád, začaly jednat o míru. Během jednání ale opět došlo k menší potyčce, při které byla zabita Obi-Wanova nejlepší přítelkyně Cerasi. Obi-Wan byl z její smrti obviněn a musel planetu opustit. Qui-Gon mu samozřejmě přispěchal na pomoc, společně nastolili na Melidě mír a vrátili se na Coruscant do Chrámu Jediů.
Rada však přestala Obi-Wanovi věřit a i většina padawanů se na něj dívala jako na zrádce. Mezitím Qui-Gonův bývalý žák Xanatos zlákal na Temnou stranu Síly Brucka, Obi-Wanova odvěkého nepřítele, kvůli kterému byl kdysi poslán na Bandomeer. Svůj první souboj absolvoval Obi-Wan právě s Bruckem a také ho zabil. Rada Obi-Wana poté, co s Qui-Gonem zabránil výbuchu Chrámu Jediů, opět přiřadila ke Qui-Gonovi, i když pouze na zkušební dobu. Mistr Qui-Gon se už mezitím chystal na závěrečné zúčtování s Xanatosem a s Obi-Wanovou pomocí se mu ho podařilo zabít. Ve stejně době byl Obi-Wan obviněn Bruckovým otcem Voxem z vraždy a byl vyslýchán před senátem. Jeho Mistr ho naštěstí zachránil předložením Bruckova meče, kde bylo odposlouchávací zařízení, které nahrálo Bruckova poslední slova. Obi-Wan byl vysvobozen, ale přesto byl i nadále pronásledován výčitkami svědomí.
Během výcviku byla Obi-Wanovi svěřena 11-náctiletá žákyně Adi Gallii Siri, jako součást přípravy na titul Jedie. Oba byli i se svými Mistry posláni na společnou misi na Kogan, na planetu izolovanou od Republiky, kde měli vypátrat dítě vnímající Sílu. Na Koganu byli Jediové velice nepřívětivě přijati a Siri s Obi-Wanem byli navíc uvězněni v dětském převýchovném táboře. Vůdcové planety Jediům nedůvěřovali, protože měli vizi, že jednoho dne přijde strašlivé zlo, které zničí všechny Jedie a pokud bude Kogan součástí Galaxie přijdou "maskovaní vojáci" a vše zničí. Zároveň tvrdili, že příčinnou tohoto neštěstí budou sami Jediové: "Vidíme Jedie obklopené v temnotě. Temnota přichází z jejich vnitřku a celé je pohlcuje"
Jediové se však nevzdali, zachránili Obi-Wana a Siri, svrhli původní diktátory a Kogan obnovila své vztahy s Republikou. Hned po této úspěšné misi došlo v Obi-Wanově životě k zvláštní události. Obi-Wan nedokázal pochopit, že se celá planeta odtrhla od Republiky jen kvůli vizi o zlu, které přineslo zkázu Jediů.
"To se nikdy nemůže stát," řekl Obi-Wan a v tu chvíli měl Qui-Gon vidění, ve které spatřil svého padawana jako vetchého starce na zpustošené planetě.
Brzy na to byl Qui-Gon unesen nájemnou lovkyní Onou Nobis. Jeho únos byl zorganizován šílenou vědkyní Jennou Zan Arbor, která na něm prováděla pokusy aby zjistila, jak funguje Síla. Obi-Wan hodlal svého Mistra zachránit, ale při pokusu o útěk mu Arbor sdělila, že pokud odejde Qui-Gon, zemře Noor R´aya, Mistr Jedi, který byl dlouho nezvěstný a kterého Arbor věznila. Qui-Gon tedy v zajetí zůstal. Obi-Wanovi byla poslána na pomoc Mistr Jedi Adi Galia i její žákyně Siri. Plán na vysvobození Noora i Qui-Gona nevyšel a Arbor s Noorem uprchla. Obi-Wan se Siri stále pronásledovali nájemnou lovkyni Onu Nobis a utkali se s ní v souboji, který by prohráli, pokud by nezasáhla Adi Galia.
Když bylo Obi-Wanovi 25 let a byl pomalu připraven stát se Rytířem Jedi, byl se svým mistrem vyslán řešit obchodní blokádu Naboo. Společně bojovali proti Obchodní Federaci a tajemnému Sithskému bojovníkovi. Také objevili Anakina Skywalkera, mladého chlapce s velkou Silou, jehož budoucnost však byla temná a nejasná.
Na Naboo se Kenobi a Qui-Gon utkali se Sithem Darth Maulem. Přestože byli v početní převaze, bojoval surově a tvrdě a dokázal získat převahu. Probodl Qui-Gona a málem porazil i Obi-Wana. Ten ale zkoncentroval Sílu a překvapivým protiútokem dokázal svého protivníka porazit. Když Qui-Gon umíral, Obi-Wan mu slíbil, že vezme Anakina jako svého Padawana. A to i přesto, že Rada Jediů měla výhrady ohledně chlapcovy budoucnosti.
Tři roky po bitvě o Naboo Rada Jediů vyslala Obi-Wana i s jeho padawanem na planetu jménem Zenoma Sekot, kde se vyráběly podivné organické lodě a kde zmizela i rytířka Jedi Vergere. Obi-Wan se v té době potýkal s Anakinovou zálibou v závodech kluzáků a dokonce svého učně zachránil před smrtí při závodech, kde se ho pokusil zabít jeho soupeř jménem Ke Daiv. Na Zenamě byl Anakin Ke Daivem unesen. Obi-Wanovi se nepodařilo únosce zastavit a tak se pustil do jeho pronásledování. Anakinovi se naštěstí podařilo Ke Daiva zabít, byl však opět unesen mladým velitelem jménem Tarkin. Ten přemlouval Anakina ke spolupráci, ale v poslední chvíli ho zachránil jeho Mistr Obi-Wan.
Deset let po bitvě na Naboo byl Obi-Wan se svým padawanem pověřen ochranou senátorky Padmé Amidaly, kterou se pokoušeli zlikvidovat političtí separatisté. Již v té době se začaly projevovat problémy mezi Mistrem a jeho učedníkem. Jak Obi-Wan sám prohlásil, Anakina činily jeho schopnosti a vědomí o jeho důležitosti arogantním, a často mezi nimi docházelo ke sporům. I přesto se Anakin svěřil Padmé, že Obi-Wan je jako jeho otec, a i na Obi-Wanovi bylo vidět, že mu na mladém padawanovi opravdu velice záleží.
Obi-Wan později zjistil, že existuje utajená vodní planeta Kamino a zatímco se jeho padawan vrátil spolu se senátorkou na Naboo, vydal se tam hledat potencionálního vraha Padmé. Na Kaminu ke svému překvapení zjistil, že v hlavním měste Tipoca vytváří tamní obyvatelé na objednávku obrovskou armádu klonů pro Republiku. Obi-Wan se setkal s nájemným lovcem Jango Fettem, který sloužil jako předloha pro klonované vojáky, a došlo mezi nimi ke střetu. Jango Fettovi se podařilo uprchnout ale Obi-Wan jej pronásledoval na planetu Geonosis. Tam zjistil, že temný Jedi hrabě Dooku hodlá zaútočit na Republiku. Obi-Wan ještě stihl poslat svoji zprávu Anakinovi, ale pak byl zajat a uvězněn. Hrabě Dooku jej přemlouval ke spolupráci, a když Obi-Wan odmítl, Dooku se rozhodl nechat jej popravit. Svému Mistrovi však již spěchal na pomoc jeho žák, senátorka Padmé, rytíři Jedi a armáda klonů z Kamina. V aréně na Geonosis se pak odehrála dramatická bitva, při které zemřelo mnoho Jediů. Obi-Wanovi se spolu s Anakinem podařilo uprchnout a oba pronásledovali hraběte Dooku. Obi-Wan se pokusil Dookua zastavit, Anakin však neovládl svůj hněv a oba byli v souboji vážně zraněni. Během útěku hraběte Dooku a utajené svatby Anakina s Padmé, o které pravděpodobně tušil pouze Obi-Wan, byly rozpoutány Klonové války.
Po vypuknutí Klonových válek byl Obi-Wan pověřen vedením jednotky klonů a poslán na planetu Muunilist. Anakinovi bylo na žádost Kanléře Palpatina svěřeno velení nad vzdušnými silami, ačkoliv se to Yodovi i Obi-Wanovi moc nezamlouvalo. Na Muunilistu se Obi-Wan utkal s nájemným lovcem Durgem, kterého se mu po pár marných pokusech podařio přemoci. Anakin se poté utkal se Sithkou Asajj Ventress.
Během Klonových válek měl Obi-Wan neustále problémy se svým vzpurným padawanem, přesto však navrhnul jeho povýšení na rytíře Jedi a jeho návrh byl nečekaně přijat.
Obi-Wan byl během jedné z misí také unesen Asajj Ventress, která přežila souboj s Anakinem. Obi-Wanovi se podařilo uprchnout. Při souboji s Asajj jí ukradl světelný meč jejího mistra a Asajj přísahala, že si neodpočine, dokud Obi-Wana nezabije.
Obi-Wan se během Klonových válek setkal s bývalým Jediem Quinlanem Vosem. Když byli padawany, byli přátelé, pak ale Vos ztratil paměť, uprchl neznámo kam a nejspíš se přidal i na Temnou stranu.. Obi-Wan zachránil Vosovi život a oba se utkali s Asajj a Skorrem, který pronásledoval Vose na příkaz Hraběte Dooku. Obi-Wan zachránil Vose a společně prchli. Měli však jen jeden kokpit. Odletěl zraněný Vos a Obi-Wan doufal, že se v něm nemýlil a že se vrátí. Obi-Wan opět bojoval s Ventress a i s rancorem. Vos se nakonec skuečně vrátil. Vos pak bojoval po boku Jediů proti separatistům a nakonec mu rada Jediů odpouštila. Nakonec se s Asajj opět utkala s Anakinem. Anakina rozzuřilo její vyhrožování, že zabije Obi-Wana i Padmé a bolestivě se jí pomstil.
Anakin se domníval, že Asajj konečně zabil, Obi-Wan si však myslel opak. Byl si jistý, že Asajj přežila a Dooku ji pověřil, aby zabila jistého Correliánského obchodníka. Při pátrání po Asajj narazil Obi-Wan a Anakin v systému Karthak opět na Durge. Obi-Wan byl při souboji zraněn, ale Anakinovi se podařilo Durge konečně definitivně zlikvidovat.
Obi-Wan také prožil během Klonových válek vztah s rytířkou Jedi Siri Tachi, se kterou vyrůstal jako padawan. Oba se do sebe tehdy zamilovali, ale Qui-Gon svého padawana varoval před "zakázanou láskou". Obi-Wan svého Mistra poslechl a se Siri se setkal až o mnoho let později. Když byla Siri zabita při záchraně Padmé Amidaly, zemřela Obi-Wanovi v náručí. Obi-Wan si velmi pozdě uvědomil, že Siri miloval a touha po pomstě ho dovedla až na samotný práh Temné strany.
Později se ukázalo, že Obi-Wan měl pravdu - Asajj přežila. Obi-Wan se jí při souboji snažil dostat na na světlou stranu Síly, tím, že se jí snažil říci, že jí její mistr Dooku stejně zradí. Asajj tomu neuvěřila, ale nakonec na ni Dooku nechal vystřelit. Asajj také zemřela Obi-Wanovi v náručí. Obi-Wan jí nechal dopravit na Coruscant, ale Asajj ožila, unesla loď a zmizela kdesi v galaxii.
Pak byl Obi-Wan s Anakinem poslán na planetu Nilvaan, kde se měl podle informací ukrývat generál Grievous. Byla to však léčka, protože Grievous připravoval útok na Coruscant. Obi-Wan s Anakinem se na Nilvaanu setkali s místním kmenem domorodců. Ukázalo se, že Obi-Wan je schopen rozumět jejich jazyku a vysvětlil to častým cestováním po galaxii s Qui-Gon Jinnem.
Poté, co Anakin splnil náročnou misi, dostali oba zprávu, že Coruscant byl napaden a Kancléř Palpatine unesen. Obi-Wan a Anakin pronikli až na loď generála Grievouse a podařilo se jim Kancléře osvobodit. Grievous však znovu unikl a Obi-Wan byl pověřen Radou Jediů, aby se vydal do systému Utapau a Grievouse zlikvidoval. Obi-Wan Grievouse dostihl a zabil, ale krátce na to na něj zaútočila jeho vlastní armáda klonů. Obi-Wan uprchl a na Coruscantu zjistil, že se Anakin obrátil k Temné straně Síly a pomohl zavraždit všechny Jedie. Obi-Wan tedy prosil Padmé, aby mu řekla, kde Anakin je, ta však odmítla a tak Obi-Wan tajně nastoupil na její loď. Na vulkanické planetě Mustafar se bývalý Mistr a učedník setkali a mezi oběma propukl souboj na život a na smrt. Obi-Wan Anakina porazil a odlétěl spolu se zraněnou Padmé do systému Poliss Massa. Padmé porodila dvojčata Luka a Leiu a krátce poté zemřela. Předtím však řekla Obi-Wanovi, že ví, že je v Anakinovi stále dobro. Obi-Wan odletěl na Tattooine, kde předal malého Luka Larsovým.
Obi-Wan se stal poustevníkem v zapadlých končinách Judlanských pustin na Tattooine a z povzdálí tajně dohlížel na mladého Luka Skywalkera. Během let se také od svého zesnulého Mistra učil, jak jednou splynout se Sílou a ponechat na tomto světě své vědomí a ducha. Pro všechny obyvatele Tatooine byl starý Ben zahalen tajemstvím a byl pokládán za bláznivého čaroděje. Nikdo netušil, že je ve skutečnosti velký válečník Staré republiky. Jednou Luka zachránil, když se chlapec ztratil v divočině se svým přítelem Windym. Owen Lars byl jednou také napaden neznámým kyborgem. Ukázalo se, že je to Darth Maul, který si přišel vyřídit své účty s Obi-Wanem. Obi-Wan s ním bojoval a po všech špatných zážitcích však nebyl schopen Darth Maula zabít a Maula nakonec zabil Owen. Zakázal pak Obi-Wanovi přiblížit se k farmě, aby neohrozil malého Luka.
Jak Luke rostl, Obi-Wan pozoroval, že je silně spojen se Sílou. Jednoho dne zachránil Luka před Písečnými lidmi a odvedl ho k sobě domů. Tady Lukovi předal Anakinův světelný meč a vyslechl si žádost o pomoc od Princezny Leiy. Poprosil Luka, aby se k němu připojil na cestu na Alderaan. Mladík souhlasil, když zjistil, že jeho adoptivní rodina byla vyvražděna. Obi-Wan najmul Hana Sola a Chewbaccu, aby je dopravili na Alderaan a během cesty začal Luka učit, jak ovládat Sílu. Když dorazili na souřadnice Alderaanu, zjistili, že planeta byla zničena Hvězdou smrti. Bitevní loď brzy zajala Millenium Falcon, Hanovu loď, ale všem se podařilo uniknout do útrob nepřátelského plavidla. Na palubě Hvězdy smrti využil svých technických znalostí a deaktivoval tažný paprsek, který držel Millenium Falcon. Při osvobozování Princezny Leiy položil svůj život, aby pomohl ostatním uniknout. Při souboji s Darth Vaderem upoutal pozornost a poté se nechal dobrovolně zabít. Jeho oblečení zůstalo ležet prázdné na podlaze Hvězdy smrti. Obi-Wan Kenobi se konečně sjednotil se Sílou.
I po své smrti však vedl Luka pomocí Síly v boji proti Impériu, k jeho zničení a zrození Nové republiky. Poslal Luka na zapadlou planetu Dagobah, aby zde našel Mistra Yodu, který dokončil jeho výcvik. Také Lukovi zjevil pravdu o jeho otci a sestře. Při svém posledním zjevení na Coruscantu řekl Lukovi, že vzdálenost je pro něj příliš velká na to, aby se znovu objevil. "Miloval jsem tě jako syna, jako studenta a jako přítele," řekl Lukovi. "Než se znovu setkáme, ať tě provází Síla."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (162)
Zobrazit starší komentáře

101 jeangf16 jeangf16 | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 6:07 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://gayfiles.xblog.in/?profile.warren
  gay films gay club gay swimwear nicki minaj gay military gay

102 simonefq1 simonefq1 | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 2:33 | Reagovat

Lewd pctures  
http://hentai.sexblog.pw/?norma
  adultmovie fetish man erotic gay sex erotic pictures

103 Smithd135 Smithd135 | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 15:53 | Reagovat

Where To Purchase Generic Ciprofloxacin 0.3 5ml in Albuquerque dckeckeddkbbgdgd

104 Kennethswoms Kennethswoms | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 5:12 | Reagovat

fit web site http://www.knowledgy.co/submap283.xml

105 eleanordc60 eleanordc60 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 16:09 | Reagovat

My contemporary time
http://vanessa.blog.porndairy.in/?post.amani
  free private sex chat free dating germany singles clubs london dating chat cam lds singles cruise

106 Smithd784 Smithd784 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 19:40 | Reagovat

Wow, marvelous blog structure! How long have you been running a blog fddeabegdckgdbeb

107 Smithg161 Smithg161 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 19:41 | Reagovat

I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your email subscription link or enewsletter service. Do you have any? Please let me know in order that I may just subscribe. Thanks. bacecebeeakebfcb

108 Smithd432 Smithd432 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 19:42 | Reagovat

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it! gffaabdgdfdedbfc

109 maureenlw16 maureenlw16 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 20:51 | Reagovat

Shemales from social networks  
http://shemales.xblog.in/?personal-briana
  shemals free sex shemal pict free shmale sex shemails sex videos tranni sexi

110 louiselw60 louiselw60 | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 20:51 | Reagovat

Emancipated porn galleries    
http://mature.xblog.in/?page-jasmyn
   erotic dressing erotic japanese art pron best erotic games

111 louellagl18 louellagl18 | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 10:19 | Reagovat

Study my recent devise
http://cars.pics.twiclub.in/?post.maryam
familyguy porn comic private porn upload classic era female porn stars free porn to email right now burning camel porn

112 Soroxh Soroxh | E-mail | 21. srpna 2017 v 13:25 | Reagovat

Лучшие  БЕСПЛАТНЫЕ секс флеш игры вас ждут играйте онлайн на  https://vk.com/porno_flash_games

P.S. - ЗАХОДИТЕ И ИГРАЙТЕ в порно флеш ИГРЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ на https://vk.com/porno_flash_games

113 Smithg0 Smithg0 | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 16:01 | Reagovat

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great  D. Good job, cheers gfabkggdkedkgeac

114 Smithe178 Smithe178 | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 16:02 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye fcdgkgggecfcbdbd

115 Smithb727 Smithb727 | E-mail | Web | 22. srpna 2017 v 15:20 | Reagovat

plus offering extras which can announce this kind of the main benefit of the skepticism. cekfgkdgdfkfddef

116 Smitha543 Smitha543 | E-mail | Web | 22. srpna 2017 v 15:20 | Reagovat

hi!,I love your writing so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to resolve my problem. Maybe that's you! Looking forward to peer you. acdgfaeekdefeffg

117 Majorjer Majorjer | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 21:26 | Reagovat

важный сайт http://maglid.ru/zippery.html

118 Ricardobus Ricardobus | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 23:50 | Reagovat

good website <a href=https://cialis-samples.com/>order cialis</a> - cialis coupon walmart, is accessrx legitimate

119 Smitha529 Smitha529 | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 9:33 | Reagovat

Hello to every one, its truly a fastidious for me to visit this site, it contains helpful Information. gdcgfdgbkeedfcae

120 Smithc387 Smithc387 | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 9:34 | Reagovat

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful &amp it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me. edaedeaegeefdfkf

121 AlfredoTof AlfredoTof | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 14:59 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://www.tvoirazmer.ru/>www.tvoirazmer.ru</a>

122 JosephDof JosephDof | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 0:16 | Reagovat

Сделать маникюр можно здесь <a href=http://french-foto.ru/>french-foto.ru</a>

123 ThomSt ThomSt | E-mail | 26. srpna 2017 v 18:35 | Reagovat

В нашем магазине "Альфа-кофе" самые низкие цены на горячий шоколад. Убедитесь сами: оптовые цены в розницу при заказе от 1 пачки.
<a href=http://alfa-coffee.com.ua/g3969980-kofe-gemini>купить кофе Джемини по лучшей цене в Киеве</a>

124 Roberthurce Roberthurce | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 5:22 | Reagovat

Последние новости здесь <a href=http://mybiysk.ru/>mybiysk.ru</a>

125 DennisViock DennisViock | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 18:53 | Reagovat

Строительные новости тут <a href=http://lakkk.com/>lakkk.com/</a>

126 Jeremytoips Jeremytoips | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 19:52 | Reagovat

<a href=http://www.altgold-ankauf-mannheim.de/converse-mit-keilabsatz-003.html>Converse Mit Keilabsatz</a>
It is advisable in order to avoid walking with any charge cards on you that have a balance. In the event the credit card harmony is no or not far from it, then which is a much better concept. Running around using a card using a sizeable harmony is only going to tempt you to make use of it making points a whole lot worse.

<img>https://www.einzelgebot.de/images/ein2/858-adidas-campus.jpg</img>

In case you are encountering feeling sick or throwing up from chemo or another cancer connected therapies, you may want to try the BRAT diet program (bananas, rice, applesauce, toast). These types of food are all mundane and definately will aid negotiate your tummy. It is essential that you steer clear of dairy foods and food items that include acid solution.

<img>https://www.nekropolis-23.de/images/hochzeitsfieber-forum/860-air-jordan-schuhe.jpg</img>

127 MichaelHix MichaelHix | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 14:18 | Reagovat

удачный вебсайт <a href=http://nologhelp.ru/>Списание налоговых расходов</a> - Финансовый консультант, Легальное списывание НДС.

128 Joshuazem Joshuazem | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 5:45 | Reagovat

<a href=http://www.ajedrezlinares.es/adidas-nmd-guadalajara-424.html>Adidas Nmd Guadalajara</a>
Why haven't you began taking over your house by controlling your individual insect situation? Oh, you want additional information about this, and this post is on this page to help you together with your situation. It's just a little thrilling knowing you don't need to pay the pest control monthly bill since you can deal with it oneself. Continue reading for additional information details!

<img>https://www.3in1concepts.it/images/adidasonline/10732-adidas-milano-negozio.jpg</img>

To increase your conversion rates, opt for contact-to-steps which are tactically designed to the cellular expertise. Standard call-to-activities, like traveling targeted traffic to website kinds and no-designed pages can be extremely clunky within a mobile environment. Instead, consider utilizing call-to-actions that befit small screen like click-to-get in touch with or simply arranging an appointment time.

<img>https://www.fleurs-lille.fr/images/hatbelts/7916-ceinture-louis-vuitton-made-in-spain.jpg</img>

129 Michaelnab Michaelnab | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 17:47 | Reagovat

Дешево <a href=http://goodkeysss.ru>Steam key</a>

130 Brucekam Brucekam | E-mail | Web | 1. září 2017 v 2:38 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=http://stportal.ru/>stportal.ru</a>

131 Smithk29 Smithk29 | E-mail | Web | 2. září 2017 v 8:00 | Reagovat

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I'd like to see more posts like this. gedffcfdkbdbdkdd

132 CeciliaAcous CeciliaAcous | E-mail | 3. září 2017 v 3:31 | Reagovat

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!!

133 Jeremytoips Jeremytoips | E-mail | Web | 4. září 2017 v 14:19 | Reagovat

<a href=http://www.wadern24.de/beats-wireless-bluetooth-947.html>Beats Wireless Bluetooth</a>
Divide your website into types and subcategories so visitors can certainly find your posts. This will not only make it simpler for your personal visitors to discover information, but once you have built up sufficient articles, you will have a much easier time maintaining it categorized in your supply at the same time.

<img>https://www.design-creative24.de/images/desi2/6578-nike-air-max-95-supreme.jpg</img>

If you are vacationing internationally, deliver post cards from home status with you. Provide them with to the people that you simply satisfy on your quest. They are fantastic conversation beginners, plus they offer you a strategy to keep in touch with new close friends. Just make a note of your name and email address about the rear, and it will be easy to speak to them yet again.

<img>https://www.solarcoating.de/images/newsomklo/8509-longchamp-aktentasche.jpg</img>

134 stanleyom16 stanleyom16 | E-mail | Web | 6. září 2017 v 7:02 | Reagovat

Novel devise
http://latex.xblog.in/?dispatch.precious
french erotic film erotic funny erotic hindi movies free adult erotica por xxx videos

135 erickz16 erickz16 | E-mail | Web | 7. září 2017 v 3:56 | Reagovat

Check my altered project
http://onstrapon.purplesphere.in/?gain.paola
ertoic fashion show erotic audiobooks yoga erotic erotic postcards free potno movis

136 SidneyTed SidneyTed | E-mail | Web | 8. září 2017 v 3:48 | Reagovat

<a href=https://crynet.cc/forum/30-torgovlia-akkauntami-dostupami-adminkami/>Торговля аккаунтами, доступами, админками </a> - Платежные системы, Заливы.

137 Clarkevors Clarkevors | E-mail | Web | 12. září 2017 v 3:23 | Reagovat

healthcare information management systems  <a href=http://stilnox.onlc.fr>acheter du stilnox sur internet</a>  doctors without borders usa

138 Charlesdutle Charlesdutle | E-mail | Web | 14. září 2017 v 5:46 | Reagovat

Последние новости здоровья здесь <a href=http://promedonline.net/>promedonline.net</a>

139 FrancisFlorp FrancisFlorp | E-mail | Web | 16. září 2017 v 23:46 | Reagovat

significant web site http://3600sex.com/en/our/alotporn/

140 CoffeeSt CoffeeSt | E-mail | 17. září 2017 v 17:54 | Reagovat

Увлекательные статьи про кофе
<a href=https://alfa-coffee.com.ua/a289861-interesnye-fakty-rastvorimom.html>Интересные факты о растворимом кофе</a>

141 Ramzesn2v Ramzesn2v | E-mail | Web | 18. září 2017 v 4:13 | Reagovat

Tired of loan searching?
Be a pro and apply to all lenders in one go!
We are not a lender...
We are one of the UK's top online loan broker!

Loans from ?100 to ?25,000*
With us you can find loans suited to your personal circumstances!

http://bestmen.site/pozyczka

-----------------------------
PL

Czesc! Potrzebna kasa? Zaden problem!

100% online. Wypelnij tylko formularz. Reszta zajmiemy sie sami.
http://bestmen.site/pozyczka

142 GlennKam GlennKam | E-mail | Web | 18. září 2017 v 19:15 | Reagovat

<a href=http://multiki-online24.ru/4971-rycari-i-magiya-knights-magic-2017.html>аниме Рыцари и магия</a> - аниме Рыцари и магия, Мультсериалы онлайн.

143 davidhu11 davidhu11 | E-mail | Web | 19. září 2017 v 17:50 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://asslick.photo.erolove.in/?post.kelsi
spears nude alexis rhodes porn images ahsoka star wars porn anime sandwhich e cards my asia cams

144 mir2017lEn mir2017lEn | E-mail | Web | 21. září 2017 v 14:19 | Reagovat

для выплавки слитков главным образом из титана и стали в медных водоохлаждаемых кристаллизаторах рис. 1 и для получения фасонного литья из высокореакционных и тугоплавких металлов главным образомдля выплавки слитков главным образом из титана и стали в медных водоохлаждаемых кристаллизаторах рис. 1 и для получения фасонного литья из высокореакционных и тугоплавких металлов главным образом титана и ниобия путём так называемой плавки в Гарнисаж е рис. Расходуемый металлический электрод состоит из материала, подлежащего переплаву, его химический состав в основном соответствует составу получаемого сплава, <a href=http://www.mirprom.ru/annoucement/102299>печь вакуумная</a>. Выделяющееся тепло расплавляет электрод; образующийся жидкий металл стекает либо в кристаллизатор, либо в тигель при плавке в гарнисаже. с нерасходуемым электродом, который изготовляют из вольфрама или графита, в зону плавки подают твёрдую шихту. Мощность электрической дуги выбирают с таким расчётом, чтобы обеспечить получение плотной бездефектной макроструктуры слитка. Давление в дуговом промежутке при плавке определяется упругостью паров металла над расплавом и составляет для стали 0, 1 1 н м 2. с охлаждаемым кристаллизатором, характеризуется высокими механическими свойствами, а также низким содержанием газовых примесей и неметаллических включений. количество неметаллических включений в металле в результате переплава снижается в 2 3 раза, крупные включения свыше 15 20 мкм удаляются полностью. Переплавленный металл характеризуется высокой вязкостью и пластичностью в широком интервале температур, повышенной усталостной прочностью, высокой изотропностью механических свойств. Толщину гарнисажа в течение плавки поддерживают постоянной путём регулирования мощности электрической дуги. При плавке в гарниссаже в тигле наплавляют необходимую массу жидкого металла, которую затем сливают в форму. Для фасонного литья из титана используют кокили, а также формы, изготовленные из графита или магнезита, которые для улучшения заполнения устанавливают на столе центробежной литейной машины, являющейся частью печи. Схема дуговой вакуумной электропечи с кристаллизатором 1 расходуемый электрод; 2 затравка; 3 поддон; 4 охлаждаемый кристаллизатор; 5 слиток; 6 механизм перемещения электродов. Схема дуговой вакуумной электропечи для плавки в гарнисаже 1 механизм перемещения электрода; 2 электрод; 3 горнисаж; 4 графитовый тигель; 5 охлаждаемая обойма; 6 смотровое окно; 7 форма; 8 центробежная машина.

Что можете посоветовать?

Данная серия станков позволит решать самые разные задачи, как по серийному, так и эксклюзивному выпуску изделий. Преимущества использования - возможность существенно повысить производительность Данная серия станков позволит решать самые разные задачи, как по серийному, так и эксклюзивному выпуску изделий, <a href=http://redsteel.ru/>программа для плазменной резки металла</a>.  Преимущества использования - возможность существенно повысить производительность труда за счет производства изделий, имеющих высокую степень готовности. Всего за одну минуту из листа металла, имеющего толщину в 20 мм, можно вырезать круг с диаметром в 800 мм. Также важно понимать, что качество плазменной резки по большому счету сопоставимо с лазерной, при этом стоимость нашей установки несоизмеримо ниже. Интуитивно понятный интерфейс, работающий по принципу современного смартфона, позволит максимально быстро освоить управление

Глебков Любим:
Как вам это?

Гидропресс своими руками: инструкция по сборке. Применение небольшого гидравлического пресса, <a href=http://gardesmash.com/product/puansony-i-matricy-dlya-probivki-otverstiy.html>как сделать гидропресс</a>. Изготовление пресса на основе бутылочного домкрата. Полезные советы. Их можно применять для различных ремонтов, утилизации бытовых отходов, а также для обслуживания автомобилей. Собрать подобные гидропрессы своими руками довольно легко, для этого нужно воспользоваться обычным гидравлическим домкратом бутылочного типа. При этом чем большую нагрузку может выдержать такой домкрат, тем большее усилие сможет развивать пресс. Если такового нет в наличии, то можно взять обрезки металлического профиля, сечение которого не должно быть меньше 10 см. Чтобы этого добиться, длина съемной упорной части должна равняться расстоянию между крайними точками стоек. Толщина этих вставок может варьироваться, тем самым производя регулировку хода рабочей части пресса,.

Вот интересное оборудование:
Основанное в 1958 году, ООО «HUBEI TRI-RING METALFORMING EQUIPMENT», известное как YSD, является профессиональным производителем и поставщиком оборудования для обработки листового металла в Китае. Наши основные машины: листогибочный пресс, гидравлические гильотинные ножницы, трубогибочные станки, машины лазерной резки металла, гидравлические прессы, автоматические холодновысадочные автоматы и др, <a href=http://gekamos.ru/probivline.html>дыропробивные пресса </a>. Основанное в 1958 году, ООО HUBEI TRI-RING METALFORMING EQUIPMENT , известное как YSD, является профессиональным производителем и поставщиком оборудования для обработки листового металла в Китае. Наши основные машины листогибочный пресс, гидравлические гильотинные ножницы, трубогибочные станки, машины лазерной резки металла, гидравлические прессы, автоматические холодновысадочные автоматы и др.

145 Janturn Janturn | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:27 | Reagovat

Здравствуйте. Сегодня тоже искал информацию по этой теме в сети, пока вдруг не обнаружил вот этот сайт http://www.checkincafebistro.com/standard-post-type-icon/

Моим знакомым сайт очень помог.
Всем успехов!

146 Carlosarbix Carlosarbix | E-mail | Web | 22. září 2017 v 14:28 | Reagovat

Hello, I've a question, may well have to have some help from you.
I've been struggling with college quite a bit lately and was hunting for a remedy.
Found the webpage http://blog.art4u.com/proper-answers-for-all-your-creating-necessities/

But I'm not sure if it really is ok to make use of it or not, looks kinda fishy.
What do you feel?

147 bethxn2 bethxn2 | E-mail | Web | 23. září 2017 v 16:49 | Reagovat

My revitalized page
http://bbw.date.erolove.in/?leaf.kara
  affiliate online flirt sites dating cupid list dating websites adult gay chat rooms

148 Smitha959 Smitha959 | E-mail | Web | 24. září 2017 v 1:11 | Reagovat

Very informative blog post.Really thank you! Keep writing. egckgebgecebdbfa

149 Smithg282 Smithg282 | E-mail | Web | 24. září 2017 v 1:12 | Reagovat

How significantly of an special post, keep on posting much better half kkeefegbfedkkfbe

150 dorothydg2 dorothydg2 | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:28 | Reagovat

Free porn pictures    
http://blowjobs.sexblog.pw/?phiz.kaylyn
  oral sex porn cinema bizarre band leden youtube videos of red erotic massage anime plushies

151 Thailandi-unarl Thailandi-unarl | E-mail | Web | 26. září 2017 v 23:33 | Reagovat

Тайланд – красивая страна, которая притягивает туристов своей красивой фауной и флорой. На западе страны возвышается остров Пхукет, на который прибывает основная масса приезжих. Главное достоинство этого курорта - это Андаманское море, с прозрачной водой, чистая, насыщенного голубого оттенка.
Самые крутые пляжи -это Патонг и Камала. Для детского отдыха лучше будет пляж Камала, поскольку он не такой громкий, рядом с ним отсутствуют дороги и отели. Патонг не такой уж тихий, на нём расположены палатки, дискотеки и ночные клубы, но зато добраться до этого пляжа будет крайне легко. Стоит заметить, что на курорте нет надоедающих продавцов, помоек, гальки и камней, что доставляет наибольшее удовольствие.
Достопримечательностей на Пхукете не так много, лишь несколько храмов. Из развлечений можно выделить дайвинг с аквалангом, позволяющее разглядеть богатство животного мира. Также остров славится экскурсионными маршрутами: заповедники Као-Сок и Као-Лак, сафари, верхом на слоне, всё это не оставит равнодушным ни одного отдыхающего. Лучшее время для путешествия – с октября по апрель, в это время дождей почти нет и температура более приятная.

Паттайя - шумные вечеринки

Курорт Паттайя по значимости не уступает Пхукету, но кординально отличается от него. Вода в море на центральных пляжах в Паттайе весьма темная с мутной зеленоватой грязью, но неподалеку есть несколько не больших островков, где вода чистая и прозрачная. Добраться до острова можно на пароме, дорога займет времени примерно час в одну сторону. Однако все пляжи в самой Паттайе битком людей, сложно даже найти свободное место, в море почти никто не купается, все отдыхающие только загорают.
В отличие от Пхукета- Паттайя напртив насыщена достопримечательностями. Наиболее популярные и массовые это храм Большого Будды и храм Истины. Кроме архитектурных исторических шедевров, можно обратить внимание на крокодиловую и слоновью фермы. А самое главное, чем прославилась Паттайя это  шумные тусовки. Знаменитая улица Wolking Street современная визитная карточка города. В каждом доме тут кабаки, рестораны, представления под открытым небом, шоу трансвеститов и многое другое.
Любителям магазинов здесь понравится больше, чем на Пхукете, потому что в городе очень много шоппинг центров. Что касается еды, в частности фруктов, на Паттайе цены заметно дешевле, а качество почти не отличаются.

Отдых в Тайланде впечатляет всех людей на каждом курорте, это та самая страна, которую стоит обязательно посетить.
Источники:
http://kopaylas.com/member.php?action=profile&uid=7542
http://migrants.in/raznoe/noch-v-fenshuj-ostrov-penang.html
http://www.photostranger.com/dostoprimechatelnosti-pattaji/

152 EvaDanVadR EvaDanVadR | E-mail | Web | 28. září 2017 v 14:33 | Reagovat

Приветики мальчики и девочки. А как интересно Вы
проводите своё свободное время?

153 SharonMoutt SharonMoutt | E-mail | 29. září 2017 v 17:32 | Reagovat

Get $ 25 for You girl now.
http://2track.info/MXKj

.

154 Travelescort Travelescort | E-mail | Web | 29. září 2017 v 20:14 | Reagovat

«Travelescortsagency.com» - профессиональное агентство по сопровождению.
Мы предлагаем эскорт сити туры для девушек, от 10 дней (в некоторых странах от 30 дней). Высокие заработки – гарантированы! Нормальные взаимоотношения – гарантированы!
Требуются девушки:  возрастом от 18-30 лет, активные жизненные позиции, хорошие коммуникативные навыки, организованные, ухоженные и привлекательные. Обязательно знание разговорного английского или испанского языков.
Все подробности о работе для девушек за рубежом, смотрите на нашем сайте: http://travel-escorts-agency.com
Эскорт Франция. Эскорт Италия. Эскорт Бельгия. Эскорт Греция. VIP Эскорт.

155 gildafj3 gildafj3 | E-mail | Web | 2. října 2017 v 11:18 | Reagovat

My new photo blog
http://hotpic.erolove.in/?entry-alyssa
pictures of you plus lyrics young rape old phone young tennboy porn tube free adult tv animal sex

156 ScottOrile ScottOrile | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:26 | Reagovat

Hello friends
I say you're sorry if I write off-topic
But I lately had to seek out a detailed article about learn how to write essays to the university.
I just  identified a fantastic short article. Probably a person else will want this details.
http://agabuilding.com/?p=2401

In addition, even though I was trying to find this article, I learned that many people order household performs, compositions, papers and essays. I usually do not know how protected it truly is and what high-quality is often obtained within the end. Who faced this concern, write, you write or get? Have been you caught by helper for this?

157 jeannettezb60 jeannettezb60 | E-mail | Web | 3. října 2017 v 23:10 | Reagovat

Ribald pictures blog    
http://bigblackbooty.adultgalls.com/?tweet.joanna
  free fuck myanmar video anime sexfilme furry japanese femdom clips marta pfeiffer anal sex

158 Billytub Billytub | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:31 | Reagovat

удобный ресурс http://mutki1.biz/

159 Raisakam Raisakam | E-mail | 6. října 2017 v 2:19 | Reagovat

[url]http://steps-to-trade.com/nevedimov143.html    [/url]

160 joyym3 joyym3 | E-mail | Web | 7. října 2017 v 11:01 | Reagovat

Секс-галерея порно и секс фото с зрелыми дамочками
http://aziatki.lesbijanki.blogporn.in/?blog-athena
Порно фото - уставиться онлайн бесплатно

161 Benniealoke Benniealoke | E-mail | Web | Pátek v 19:26 | Reagovat

corporate website http://www.softonicgames.co/el-libro-tibetano-de-los-muertos-spanish-edition.pdf

162 andyvx16 andyvx16 | E-mail | Web | Sobota v 22:36 | Reagovat

Chit my new project
http://black.boobs.sexblog.pw/?post-micaela
porn tube dump gay sexy hindi porn films amateur grandma anal porn really good homemade porn free hardcore porn videos

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama