Obi-Wan Kenobi

30. června 2006 v 14:03 | Já (Lída) |  Star Wars
OBI-WAN KENOBI
Obi-Wana řád odhalil ještě v plenkách a od jeho biologických rodičů si ho vyžádal. Obi-Wan si na své rodiče nepamatoval.
Svůj trénink začal ve velmi mladém věku. I když byl pilný a chytrý student, ve 13 letech stále ještě nebyl přijat jako padawan. Když Qui-Gon Jinn navštívil Chrám, žádal ho Yoda, aby Obi-Wana přijal za svého učedníka, ale Mistr Jedi se vzpouzel. Mezitím jiný padawan jménem Bruck vyprovokoval Obi-Wana ke rvačce a ten byl nucen chrám opustit. Rada Jediů jej umístila do zemědělského sboru na planetě Bandomeer kde, jak doufala, uplatní své schopnosti.
Když Obi-Wan nastoupil na nákladní loď, zjistil, že s ním cestuje i Qui-Gon. Oba se dostali do konfliktu mezi dvěma společnostmi - zločineckou Offword Mining a přátelskou Arcona Harves. Qui-Gon byl nucen spojit svou Sílu s Obi-Wanem na pomoc Arconě. I když se jim konflikt podařilo vyřešit, Qui-Gon stále odmítal přijmout mladíka jako svého padawana zvláště poté, co se dozvěděl, že jeho první žák Xanatos, který podlehl Temné straně Síly, ho stále pronásleduje. Obi-Wan byl tedy opět poslán zpět na Bandomeer, kde však odhalil tajnou základnu společnosti Offword Mining, jejímž vůdcem byl právě Xanatos. Qui-Gon ho však odmítal vyslechnout a Obi-Wan byl zajat Xanatosem a donucen otročit v jeho dolech. Qui-Gon se poté utkal s Xanatosem a za pomoci Obi-Wana se mu ho (i když ne definitivně) podařilo porazit.

Po tomto hrdinském činu Qui-Gon konečně souhlasil s Obi-Wanovým výcvikem. Ve 13 letech byl Obi-Wan i se svým Mistrem poslán na první oficiální misi na planetu Gala. Při cestě však byli dopraveni na planetu Phindar, terorizovanou Syndikátem, který hodlal nastolit diktaturu. Jediové se rozhodli obyvatelům Phindaru pomoci a naplánovali vyvolání vzpoury. Během pokusu o převrat byl Obi-Wan zajat a podroben výplachu mozku. Qui-Gonovi se nakonec podařilo uskutečnit svůj plán a zachránit svého padawana.
Ihned poté Jediové pokračovali ve své oficiální misi na Gale, kde dohlíželi na demokratické volby. Na svou další a velice osudovou misi se Obi-Wan vydal na planetu Melida - Daan, kde zuřila válka mezi Mladou a Starou generací. Qui-Gon odmítal být vtažen do sporu, protože se chtěl držet Kodexu, ale Obi-Wan se bez jeho vědomí přidal na stranu Mladé generace. Když to jeho Mistr zjistil, dal Obi-Wanovi na vybranou - buď se vrátí na Coruscant, nebo zůstane na Melidě a už se nikdy nestane Jediem. Obi-Wan, jemuž boj dal to, co Jediové ne, mu na důkaz svého rozhodnutí odevzdal svůj světelný meč.
Generace však brzy poté, co Obi-Wan opustil řád, začaly jednat o míru. Během jednání ale opět došlo k menší potyčce, při které byla zabita Obi-Wanova nejlepší přítelkyně Cerasi. Obi-Wan byl z její smrti obviněn a musel planetu opustit. Qui-Gon mu samozřejmě přispěchal na pomoc, společně nastolili na Melidě mír a vrátili se na Coruscant do Chrámu Jediů.
Rada však přestala Obi-Wanovi věřit a i většina padawanů se na něj dívala jako na zrádce. Mezitím Qui-Gonův bývalý žák Xanatos zlákal na Temnou stranu Síly Brucka, Obi-Wanova odvěkého nepřítele, kvůli kterému byl kdysi poslán na Bandomeer. Svůj první souboj absolvoval Obi-Wan právě s Bruckem a také ho zabil. Rada Obi-Wana poté, co s Qui-Gonem zabránil výbuchu Chrámu Jediů, opět přiřadila ke Qui-Gonovi, i když pouze na zkušební dobu. Mistr Qui-Gon se už mezitím chystal na závěrečné zúčtování s Xanatosem a s Obi-Wanovou pomocí se mu ho podařilo zabít. Ve stejně době byl Obi-Wan obviněn Bruckovým otcem Voxem z vraždy a byl vyslýchán před senátem. Jeho Mistr ho naštěstí zachránil předložením Bruckova meče, kde bylo odposlouchávací zařízení, které nahrálo Bruckova poslední slova. Obi-Wan byl vysvobozen, ale přesto byl i nadále pronásledován výčitkami svědomí.
Během výcviku byla Obi-Wanovi svěřena 11-náctiletá žákyně Adi Gallii Siri, jako součást přípravy na titul Jedie. Oba byli i se svými Mistry posláni na společnou misi na Kogan, na planetu izolovanou od Republiky, kde měli vypátrat dítě vnímající Sílu. Na Koganu byli Jediové velice nepřívětivě přijati a Siri s Obi-Wanem byli navíc uvězněni v dětském převýchovném táboře. Vůdcové planety Jediům nedůvěřovali, protože měli vizi, že jednoho dne přijde strašlivé zlo, které zničí všechny Jedie a pokud bude Kogan součástí Galaxie přijdou "maskovaní vojáci" a vše zničí. Zároveň tvrdili, že příčinnou tohoto neštěstí budou sami Jediové: "Vidíme Jedie obklopené v temnotě. Temnota přichází z jejich vnitřku a celé je pohlcuje"
Jediové se však nevzdali, zachránili Obi-Wana a Siri, svrhli původní diktátory a Kogan obnovila své vztahy s Republikou. Hned po této úspěšné misi došlo v Obi-Wanově životě k zvláštní události. Obi-Wan nedokázal pochopit, že se celá planeta odtrhla od Republiky jen kvůli vizi o zlu, které přineslo zkázu Jediů.
"To se nikdy nemůže stát," řekl Obi-Wan a v tu chvíli měl Qui-Gon vidění, ve které spatřil svého padawana jako vetchého starce na zpustošené planetě.
Brzy na to byl Qui-Gon unesen nájemnou lovkyní Onou Nobis. Jeho únos byl zorganizován šílenou vědkyní Jennou Zan Arbor, která na něm prováděla pokusy aby zjistila, jak funguje Síla. Obi-Wan hodlal svého Mistra zachránit, ale při pokusu o útěk mu Arbor sdělila, že pokud odejde Qui-Gon, zemře Noor R´aya, Mistr Jedi, který byl dlouho nezvěstný a kterého Arbor věznila. Qui-Gon tedy v zajetí zůstal. Obi-Wanovi byla poslána na pomoc Mistr Jedi Adi Galia i její žákyně Siri. Plán na vysvobození Noora i Qui-Gona nevyšel a Arbor s Noorem uprchla. Obi-Wan se Siri stále pronásledovali nájemnou lovkyni Onu Nobis a utkali se s ní v souboji, který by prohráli, pokud by nezasáhla Adi Galia.
Když bylo Obi-Wanovi 25 let a byl pomalu připraven stát se Rytířem Jedi, byl se svým mistrem vyslán řešit obchodní blokádu Naboo. Společně bojovali proti Obchodní Federaci a tajemnému Sithskému bojovníkovi. Také objevili Anakina Skywalkera, mladého chlapce s velkou Silou, jehož budoucnost však byla temná a nejasná.
Na Naboo se Kenobi a Qui-Gon utkali se Sithem Darth Maulem. Přestože byli v početní převaze, bojoval surově a tvrdě a dokázal získat převahu. Probodl Qui-Gona a málem porazil i Obi-Wana. Ten ale zkoncentroval Sílu a překvapivým protiútokem dokázal svého protivníka porazit. Když Qui-Gon umíral, Obi-Wan mu slíbil, že vezme Anakina jako svého Padawana. A to i přesto, že Rada Jediů měla výhrady ohledně chlapcovy budoucnosti.
Tři roky po bitvě o Naboo Rada Jediů vyslala Obi-Wana i s jeho padawanem na planetu jménem Zenoma Sekot, kde se vyráběly podivné organické lodě a kde zmizela i rytířka Jedi Vergere. Obi-Wan se v té době potýkal s Anakinovou zálibou v závodech kluzáků a dokonce svého učně zachránil před smrtí při závodech, kde se ho pokusil zabít jeho soupeř jménem Ke Daiv. Na Zenamě byl Anakin Ke Daivem unesen. Obi-Wanovi se nepodařilo únosce zastavit a tak se pustil do jeho pronásledování. Anakinovi se naštěstí podařilo Ke Daiva zabít, byl však opět unesen mladým velitelem jménem Tarkin. Ten přemlouval Anakina ke spolupráci, ale v poslední chvíli ho zachránil jeho Mistr Obi-Wan.
Deset let po bitvě na Naboo byl Obi-Wan se svým padawanem pověřen ochranou senátorky Padmé Amidaly, kterou se pokoušeli zlikvidovat političtí separatisté. Již v té době se začaly projevovat problémy mezi Mistrem a jeho učedníkem. Jak Obi-Wan sám prohlásil, Anakina činily jeho schopnosti a vědomí o jeho důležitosti arogantním, a často mezi nimi docházelo ke sporům. I přesto se Anakin svěřil Padmé, že Obi-Wan je jako jeho otec, a i na Obi-Wanovi bylo vidět, že mu na mladém padawanovi opravdu velice záleží.
Obi-Wan později zjistil, že existuje utajená vodní planeta Kamino a zatímco se jeho padawan vrátil spolu se senátorkou na Naboo, vydal se tam hledat potencionálního vraha Padmé. Na Kaminu ke svému překvapení zjistil, že v hlavním měste Tipoca vytváří tamní obyvatelé na objednávku obrovskou armádu klonů pro Republiku. Obi-Wan se setkal s nájemným lovcem Jango Fettem, který sloužil jako předloha pro klonované vojáky, a došlo mezi nimi ke střetu. Jango Fettovi se podařilo uprchnout ale Obi-Wan jej pronásledoval na planetu Geonosis. Tam zjistil, že temný Jedi hrabě Dooku hodlá zaútočit na Republiku. Obi-Wan ještě stihl poslat svoji zprávu Anakinovi, ale pak byl zajat a uvězněn. Hrabě Dooku jej přemlouval ke spolupráci, a když Obi-Wan odmítl, Dooku se rozhodl nechat jej popravit. Svému Mistrovi však již spěchal na pomoc jeho žák, senátorka Padmé, rytíři Jedi a armáda klonů z Kamina. V aréně na Geonosis se pak odehrála dramatická bitva, při které zemřelo mnoho Jediů. Obi-Wanovi se spolu s Anakinem podařilo uprchnout a oba pronásledovali hraběte Dooku. Obi-Wan se pokusil Dookua zastavit, Anakin však neovládl svůj hněv a oba byli v souboji vážně zraněni. Během útěku hraběte Dooku a utajené svatby Anakina s Padmé, o které pravděpodobně tušil pouze Obi-Wan, byly rozpoutány Klonové války.
Po vypuknutí Klonových válek byl Obi-Wan pověřen vedením jednotky klonů a poslán na planetu Muunilist. Anakinovi bylo na žádost Kanléře Palpatina svěřeno velení nad vzdušnými silami, ačkoliv se to Yodovi i Obi-Wanovi moc nezamlouvalo. Na Muunilistu se Obi-Wan utkal s nájemným lovcem Durgem, kterého se mu po pár marných pokusech podařio přemoci. Anakin se poté utkal se Sithkou Asajj Ventress.
Během Klonových válek měl Obi-Wan neustále problémy se svým vzpurným padawanem, přesto však navrhnul jeho povýšení na rytíře Jedi a jeho návrh byl nečekaně přijat.
Obi-Wan byl během jedné z misí také unesen Asajj Ventress, která přežila souboj s Anakinem. Obi-Wanovi se podařilo uprchnout. Při souboji s Asajj jí ukradl světelný meč jejího mistra a Asajj přísahala, že si neodpočine, dokud Obi-Wana nezabije.
Obi-Wan se během Klonových válek setkal s bývalým Jediem Quinlanem Vosem. Když byli padawany, byli přátelé, pak ale Vos ztratil paměť, uprchl neznámo kam a nejspíš se přidal i na Temnou stranu.. Obi-Wan zachránil Vosovi život a oba se utkali s Asajj a Skorrem, který pronásledoval Vose na příkaz Hraběte Dooku. Obi-Wan zachránil Vose a společně prchli. Měli však jen jeden kokpit. Odletěl zraněný Vos a Obi-Wan doufal, že se v něm nemýlil a že se vrátí. Obi-Wan opět bojoval s Ventress a i s rancorem. Vos se nakonec skuečně vrátil. Vos pak bojoval po boku Jediů proti separatistům a nakonec mu rada Jediů odpouštila. Nakonec se s Asajj opět utkala s Anakinem. Anakina rozzuřilo její vyhrožování, že zabije Obi-Wana i Padmé a bolestivě se jí pomstil.
Anakin se domníval, že Asajj konečně zabil, Obi-Wan si však myslel opak. Byl si jistý, že Asajj přežila a Dooku ji pověřil, aby zabila jistého Correliánského obchodníka. Při pátrání po Asajj narazil Obi-Wan a Anakin v systému Karthak opět na Durge. Obi-Wan byl při souboji zraněn, ale Anakinovi se podařilo Durge konečně definitivně zlikvidovat.
Obi-Wan také prožil během Klonových válek vztah s rytířkou Jedi Siri Tachi, se kterou vyrůstal jako padawan. Oba se do sebe tehdy zamilovali, ale Qui-Gon svého padawana varoval před "zakázanou láskou". Obi-Wan svého Mistra poslechl a se Siri se setkal až o mnoho let později. Když byla Siri zabita při záchraně Padmé Amidaly, zemřela Obi-Wanovi v náručí. Obi-Wan si velmi pozdě uvědomil, že Siri miloval a touha po pomstě ho dovedla až na samotný práh Temné strany.
Později se ukázalo, že Obi-Wan měl pravdu - Asajj přežila. Obi-Wan se jí při souboji snažil dostat na na světlou stranu Síly, tím, že se jí snažil říci, že jí její mistr Dooku stejně zradí. Asajj tomu neuvěřila, ale nakonec na ni Dooku nechal vystřelit. Asajj také zemřela Obi-Wanovi v náručí. Obi-Wan jí nechal dopravit na Coruscant, ale Asajj ožila, unesla loď a zmizela kdesi v galaxii.
Pak byl Obi-Wan s Anakinem poslán na planetu Nilvaan, kde se měl podle informací ukrývat generál Grievous. Byla to však léčka, protože Grievous připravoval útok na Coruscant. Obi-Wan s Anakinem se na Nilvaanu setkali s místním kmenem domorodců. Ukázalo se, že Obi-Wan je schopen rozumět jejich jazyku a vysvětlil to častým cestováním po galaxii s Qui-Gon Jinnem.
Poté, co Anakin splnil náročnou misi, dostali oba zprávu, že Coruscant byl napaden a Kancléř Palpatine unesen. Obi-Wan a Anakin pronikli až na loď generála Grievouse a podařilo se jim Kancléře osvobodit. Grievous však znovu unikl a Obi-Wan byl pověřen Radou Jediů, aby se vydal do systému Utapau a Grievouse zlikvidoval. Obi-Wan Grievouse dostihl a zabil, ale krátce na to na něj zaútočila jeho vlastní armáda klonů. Obi-Wan uprchl a na Coruscantu zjistil, že se Anakin obrátil k Temné straně Síly a pomohl zavraždit všechny Jedie. Obi-Wan tedy prosil Padmé, aby mu řekla, kde Anakin je, ta však odmítla a tak Obi-Wan tajně nastoupil na její loď. Na vulkanické planetě Mustafar se bývalý Mistr a učedník setkali a mezi oběma propukl souboj na život a na smrt. Obi-Wan Anakina porazil a odlétěl spolu se zraněnou Padmé do systému Poliss Massa. Padmé porodila dvojčata Luka a Leiu a krátce poté zemřela. Předtím však řekla Obi-Wanovi, že ví, že je v Anakinovi stále dobro. Obi-Wan odletěl na Tattooine, kde předal malého Luka Larsovým.
Obi-Wan se stal poustevníkem v zapadlých končinách Judlanských pustin na Tattooine a z povzdálí tajně dohlížel na mladého Luka Skywalkera. Během let se také od svého zesnulého Mistra učil, jak jednou splynout se Sílou a ponechat na tomto světě své vědomí a ducha. Pro všechny obyvatele Tatooine byl starý Ben zahalen tajemstvím a byl pokládán za bláznivého čaroděje. Nikdo netušil, že je ve skutečnosti velký válečník Staré republiky. Jednou Luka zachránil, když se chlapec ztratil v divočině se svým přítelem Windym. Owen Lars byl jednou také napaden neznámým kyborgem. Ukázalo se, že je to Darth Maul, který si přišel vyřídit své účty s Obi-Wanem. Obi-Wan s ním bojoval a po všech špatných zážitcích však nebyl schopen Darth Maula zabít a Maula nakonec zabil Owen. Zakázal pak Obi-Wanovi přiblížit se k farmě, aby neohrozil malého Luka.
Jak Luke rostl, Obi-Wan pozoroval, že je silně spojen se Sílou. Jednoho dne zachránil Luka před Písečnými lidmi a odvedl ho k sobě domů. Tady Lukovi předal Anakinův světelný meč a vyslechl si žádost o pomoc od Princezny Leiy. Poprosil Luka, aby se k němu připojil na cestu na Alderaan. Mladík souhlasil, když zjistil, že jeho adoptivní rodina byla vyvražděna. Obi-Wan najmul Hana Sola a Chewbaccu, aby je dopravili na Alderaan a během cesty začal Luka učit, jak ovládat Sílu. Když dorazili na souřadnice Alderaanu, zjistili, že planeta byla zničena Hvězdou smrti. Bitevní loď brzy zajala Millenium Falcon, Hanovu loď, ale všem se podařilo uniknout do útrob nepřátelského plavidla. Na palubě Hvězdy smrti využil svých technických znalostí a deaktivoval tažný paprsek, který držel Millenium Falcon. Při osvobozování Princezny Leiy položil svůj život, aby pomohl ostatním uniknout. Při souboji s Darth Vaderem upoutal pozornost a poté se nechal dobrovolně zabít. Jeho oblečení zůstalo ležet prázdné na podlaze Hvězdy smrti. Obi-Wan Kenobi se konečně sjednotil se Sílou.
I po své smrti však vedl Luka pomocí Síly v boji proti Impériu, k jeho zničení a zrození Nové republiky. Poslal Luka na zapadlou planetu Dagobah, aby zde našel Mistra Yodu, který dokončil jeho výcvik. Také Lukovi zjevil pravdu o jeho otci a sestře. Při svém posledním zjevení na Coruscantu řekl Lukovi, že vzdálenost je pro něj příliš velká na to, aby se znovu objevil. "Miloval jsem tě jako syna, jako studenta a jako přítele," řekl Lukovi. "Než se znovu setkáme, ať tě provází Síla."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (321)
Zobrazit starší komentáře

301 WilliamThoth WilliamThoth | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 13:20 | Reagovat

положительный сайт http://stsnw.ru/

302 ronmg69 ronmg69 | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 5:48 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://pokemon.porn.bestsexyblog.com/?kaylynn

video of solo porn teens hrdcore porn erotic teen porn videos porn bush snape and hermione porn

303 allysonbi16 allysonbi16 | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 23:00 | Reagovat

Hot galleries, thousands new daily.
http://porn.videos.fetlifeblog.com/?denisse

porn sex videos teen pictures of male gay porn actors list top 100 free porn tubes swan porn pics porn jamie pressly

304 aileenvu3 aileenvu3 | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 20:02 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://psp.porn.fetlifeblog.com/?jordan

porn massage parlor videos how to produce porn movies ladyboy ltaex porn anal ass teen porn vids free porn browsers

305 lydiajz11 lydiajz11 | E-mail | Web | 7. prosince 2018 v 11:14 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://huge.and.busty.instakink.com/?joelle

bella vendetta porn video lactatioin porn forced online porn movies no crap black cat spiderman porn actress tricked into porn

306 marinapu69 marinapu69 | E-mail | Web | 12. prosince 2018 v 4:02 | Reagovat

New project started to be available today, check it out
http://cute.alt.porn.fetlifeblog.com/?deborah

ugandan porn sites porn pay per site free full length toys porn videos uncut cocks free porn argentina porn movies

307 letitiabh11 letitiabh11 | E-mail | Web | 14. prosince 2018 v 5:32 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://free.gay.porn.bloglag.com/?briana

wut is the best porn torrent hot girl porn stars cathy carlvin porn rasta hair women porn vid young pussy xxx porn

308 violasg69 violasg69 | E-mail | Web | 15. prosince 2018 v 21:38 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://home.made.porn.instakink.com/?devyn

edtraterrestial porn nappy porn gf porn free skinny granny porn galleries old mature granny porn

309 Michaelnoict Michaelnoict | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 13:28 | Reagovat

best site https://question-iran.com/

310 tamraeq11 tamraeq11 | E-mail | Web | 17. prosince 2018 v 17:25 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful glaleries daily updates
http://latina.lesbian.bloglag.com/?kelsi

plubming porn full length chelsea charms hardcore porn completely free teen porn hosts porn stories gal loses her cherry c500 animal porn

311 Stevenbug Stevenbug | E-mail | Web | 21. prosince 2018 v 5:30 | Reagovat

website link https://kupujesz.eu

312 haleynt11 haleynt11 | E-mail | Web | 27. prosince 2018 v 10:06 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://porn.bailot.hotblognetwork.com/?rachel

endless nights porn free porn literataure video porn figueroa agosto free porn stars clips my porn trials

313 elviraee18 elviraee18 | E-mail | Web | 28. prosince 2018 v 8:37 | Reagovat

Updated contrive page
http://qualityadultaffiliates.com/?moriah

314 Jeremyhok Jeremyhok | E-mail | Web | 29. prosince 2018 v 11:34 | Reagovat

превосходнейший вебресурс <a href=http://crdcop.cc>кардинг форум</a>

315 deezp4 deezp4 | E-mail | Web | 31. prosince 2018 v 3:38 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://hairy.lesbian.hotblognetwork.com/?jasmine

nsfw porn vids hetero porn woman pay monthly meme porn octomom porn 100 fast n free porn

316 adrienneak16 adrienneak16 | E-mail | Web | 6. ledna 2019 v 14:43 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://porn.at.cinema.fetlifeblog.com/?mckayla

porn erica campbell dragon bal porn black gag porn porn videos sale free full jesse starr porn

317 RichardPut RichardPut | E-mail | Web | 9. ledna 2019 v 16:02 | Reagovat

click over here now https://hunter-redlionplan.com

318 cynthiala16 cynthiala16 | E-mail | Web | Pátek v 19:55 | Reagovat

My creative website
http://qualityadultaffiliates.com/?brenna

319 revavq1 revavq1 | E-mail | Web | Sobota v 12:47 | Reagovat

Hot teen pics
http://streaming.porn.fetlifeblog.com/?kelsey

port jervis porn teens fucking animals porn teen pink virgin porn free mature cougar porn movies seductress porn

320 Пенка} Пенка} | E-mail | Pondělí v 9:38 | Reagovat

http://uwyz3awab0he5we0nprsq69jxpt4ep5a0618jwngkva2w82ak0.ru  uwyz3awab0he5we0nprsq69jxpt4ep5a0618jwngkva2w82ak0

V8HnFjtIM8a

321 freidazi3 freidazi3 | E-mail | Web | Dnes v 3:43 | Reagovat

New about stage after throw
http://qualityadultaffiliates.com/?mercedes

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama