Bail Organa

19. června 2006 v 17:39 | Já (Lída) |  Star Wars
Celé jméno: Bail Prestor Organa
Druh / rasa: člověk
Pohlaví: muž
Příslušnost: Galaktická republika, Galaktický senát, Alderaan
Obor: politik
POPIS:
..................................
Senátor Bail Organa byl nejvyšším předsedou a místokrálem Alderaanu, hrdina klonových válek a hlavou alderaanské královské rodiny. Byl vlivným a loajálním senátorem, kterému dopřával sluchu sám nejvyšší kancléř Palpatine.
Ačkoliv se z něj nakonec stal milovaný vládce na Alderaanu, jeho vzestup neproběhl bez jednoduše. Krátce předtím, než Bail Organa převzal titul místokrále, proběhl na planetě spor kvůli tomu, který rod je právoplatným dědicem tohoto titulu. Po třech nerozhodných hlasováních vyslala Republika tým vyjednavačů pod vedením mistra Jedi Joruse C'baotha, aby vyřešil otázku nástupnictví. C'baoth tribunál přesvědčil, že právoplatným nástupcem je rod Organů.

Bail Organa měl jako senátor pověst pragmatika, ale byl také soucitný člověk a podporoval různé humanitární akce, jako třeba Hnutí pomoci uprchlíkům (Refugee Relief Movement). Na jeho popud Alderaan zrušil své imigrační restrikce a umožnil tak příliv uprchlíků, kteří během krize separatistů, jež předcházela klonovým válkám, přišli o domov. Kritizoval zákony a nařízení, například senátem schválené tranzitní poplatky, kvůli nimž bylo pro uprchlíky velice obtížné přesídlit na jinou planetu.
Jako člen Výboru loajalistů si Bail dělal velké starosti se stabilitou Republiky, když se objevila hrozba separatistů. Chápal, že bude potřeba učinit zásadní opatření, pokud budou separatisté nadále tlačit galaxii do války. Když byla na Kaminu objevena armáda klonů, Bail věděl, že se jí senát musí zmocnit, ale současně také chápal, že za stávajících podmínek je to politicky nemožné. Nakonec stál a díval se, jak senát udělil kancléři Palpatinovi výjimečné pravomoci, aby se vypořádal s touto hrozbou a zachránil Republiku.
Bail s nechutí sledoval, jak se Republika během války mění. Senát ve jménu větší bezpečnosti ochotně uděloval kancléři Palpatinovi stále více výjimečných pravomocí. Když se přibližně šestnáct měsíců od začátku války vracel na Coruscant potom, co byl na Alderaanu navštívit svou ženu, zotavující se z dalšího nezdařeného těhotenství, byla jeho loď přepadena piráty. Bail střet přežil díky veliteli své senátní ochranky Isaruovi Ominovi a eskadře stíhačů pod vedením mistrů Jedi Pla Koona a Adi Gallie. Potom, co se senátor Organa po setkání se svým starým přítelem, bývalým nejvyšším kancléřem Finisem Valorumem, dozvěděl, že se Palpatine snaží ututlat fiasko na Jabiim a Parcellus Minor a jeho přepadení hodlá využít k prosazení usnesení o posílení bezpečnostních a donucovacích sil, rozhodl se navzdory Valorumovým radám nahlas brojit proti kancléři. Toto rozhodnutí bylo ještě posíleno, když byli spolu se senátorkou Mon Mothmou z Chandrily svědky Valorumova odstranění, maskovaného jako teroristický útok na uprchlickou loď Star of Iskin. I přes své úsilí a plamenný projev v senátu, však nedocílil ničeho: usnesení o posílení bezpečnostních a donucovacích sil bylo díky "teroristickému útoku" přijato a Bail obdržel od kancléře Palpatina radu, která při troše fantazie vyznívala jako skrytá pohrůžka. Své námitky si odteď Bail nechával raději pro sebe. Kdyby s nimi šel na veřejnost, docílil byl nejspíš jen toho, že by byl obviněn ze zrady, nebo by ho dokonce mohl potkat stejný osud jako Valoruma.
Během klonových válek se Bail Organa spřátelil s několika mistry Jedi včetně Obi-Wana Kenobiho a Yody. S mnohými z nich se seznámil, když se přibližně pět měsíců před koncem klonových válek osobně vydal do Teritorií vnějšího okraje na palubě republikového hvězdného destruktoru Intervention, aby pro Alderaan zajistil politické vztahy v tamní oblasti. Tato krvavá mise na hřbitovní svět Boz Pity pod vedením generála Mace Windua, podpořená slavnými mistry Jedi jako Ki-Adi-Mundi, Saesee Tiin, Plo Koon, Agen Kolar, Adi Gallia, Kit Fisto, A'Sharad Hett a Soon Bayts, byla spojena s tažením mistra Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera, zaměřeným na nalezení separatistické velitelky Asajj Ventress a šlo vlastně o první ze série tažení označovaných jako obléhání ve Vnějším okraji (Outer Rim Sieges), zakončující klonové války.
O své nespokojenosti s Palpatinovými politickými postupy se Bail odvažoval mluvit jen s hrstkou senátorů, kteří měli na situaci v Republice podobné názory jako on. Na tajných setkáních mluvili senátoři, jako Giddean Danu, Padmé Amidala, Terr Taneel, Chi Eekway, Bana Breemu a Fang Zar, nahlas o svých obavách. Bail Organa a jeho spřízněná duše, senátorka Mon Mothma z Chandrily, tušili, že se Palpatine velmi pravděpodobně nebude chtít vzdát svých výjimečných pravomocí, až válka skončí, a rozhodli se, že mu začnou vzdorovat poněkud aktivněji, než jen tichým nesouhlasem. Hodlali vytvořit organizaci, jejímž cílem by bylo zachování ideálů Republiky. Organizace, jejímiž členy by byli idealisté z řad senátorů, ale která by operovala mino budovu senátu. Ačkoliv se tomu slovu zezačátku vyhýbali, bylo to jasné - Mothma a Organa plánovali povstání.
Když byli rytíři Jedi označeni za zrádce Republiky a chrám Jedi byl napaden elitní jednotkou klonovaných vojáků z 501. legie, Bail Organa se vydal osobně na místo masakru. Doufal, že mu status senátora zajistí jistou autoritu a bude moci přijít na kloub tomuto útoku. Místo toho byl chladně odbyt klonovanými vojáky, kteří mu sdělili, že propuklo povstání rytířů Jedi. Bail odletěl z hořícího chrámu, ale předtím se ještě stal svědkem toho, jak klonovaní vojáci zastřelili mladého padawana Zetta Jukassu, který se snažil z chrámu uniknout.
Bail pochopil, že všichni rytíři Jedi jsou v ohrožení a pokusil se kontaktovat Yodu a Kenobiho. Zachytil jejich tísňové signály a se svou corellianskou korvetou Tantive IV zachránil Yodu z Kashyyyku a potom i Obi-Wana z Utapau. Jejich klonovaní vojáci se obrátili proti nim. Když se vraceli na Coruscant, přišla Bailovi zpráva, že kancléř Palpatine svolává mimořádné zasedání kongresu.
Zatímco Obi-Wan a Yoda šli vyšetřit situaci v chrámu Jedi, Bail Organa dorazil do senátu právě včas, aby slyšel, jak se kancléř Palpatine prohlašuje císařem. Jeho nejhorší obavy se naplnily. Republika zemřela a nahradila ji diktatura v podobě Galaktického impéria.
Když Kenobiho učedník Anakin Skywalker podlehl temné straně Síly, Organa ukryl jedno ze Skywalkerových dvojčat na alderaanském dvoře. Bail a jeho manželka Breha - ministryně školství - chtěli vždycky adoptovat holčičku a tak vychovávali a milovali malou Leiu Organu jako svou vlastní dceru.
Malá Leia se od svých rodičů naučila tajům politiky. Její tři tety Celly, Tia a Rouge ji zase naučily správnému dvornímu chování. Bailovi sluhové, například Tarrik, si dali záležet na tom, aby mladou princeznu nerozmazlili. Při jejím vzdělávání se nic nevynechalo. Učila se historii a politologii od Arna Horada a Giles Durane ji zase naučil bojovým uměním.
Když skončily klonové války, Organa vedl Alderaan do období prosperity a pomáhal různým válkou zbídačeným světům se znovu postavit na nohy. Na jeho naléhání byly na Alderaanu zakázány zbraně, aby se tak demonstrovala filosofie vyznávající mír a život. Spousta zbraní a válečného materiálu byla uložena na palubě automatizované nákladní lodi Another Chance, která byla nastavena, aby prováděla náhodné skoky hyperprostorem. Sloužila jako nouzový sklad vybavení pro případ, že by byl Alderaan nucen opět pozvednout zbraně.
Bailův cynismus a realismus se často střetával s mladistvým idealismem Mon Mothmy. Ačkoliv byli političtí rivalové, oba se shodli na tom, že Palpatine musí být zastaven. Během série schůzek v canthamském sídle (Cantham House) Bail Organa a Mon Mothma vymysleli a rozvinuli plán na založení Povstalecké aliance. Bail byl zpočátku šokován představou otevřené revoluce, ale události, jako Ghormanský masakr, změnily jeho názor. Bail Organa pochopil, že Republika je již definitivně mrtvá. Ačkoliv na veřejnosti nadále působil jako protivník Mon Mothmy, jeho pozice ve výborech, které měly na starost finance, jejich redistribuci a dohled nad zpravodajstvím (Intelligence Oversight) mu umožnily poskytnout rodící se Povstalecké alianci peníze, zbraně a informace. Bailovo členství v Senátním výboru dohledu nad vojenstvím (Senate Military Oversight Committee) z něj udělalo obstojného odborníka přes vojenství a svých zkušeností pak mohl využít při utváření struktury armády Aliance. Když mu jeden ze senátorů věrných Palpatinovi sdělil, že Palpatine se chystá zatknout Mon Mothmu, Bail ji okamžitě varoval a umožnil jí tak uniknout ze spárů Imperiálního bezpečnostního úřadu.
Bail Organa věděl, že otevřený odpor během jeho působení v senátu by z něj pouze udělal cíl pro císařovi agenty. Jeho činnost byla tedy v té době pečlivě utajovaná. Mezi jeho akce patřilo kupříkladu založení povstalecké stíhačkové základny na světě jménem Isis. Ten našel pomocí tajných dat z alderaanské průzkumné expedice, které získal v senátu. Také nechal v jeskyni pod královským palácem na Alderaanu vybudovat soukromý kryt chráněný speciálním energetickým štítem.
Když Bail Organa rezignoval na svůj post senátora, vrátil se na Alderaan a jeho adoptivní dcera Leia se stala v senátu jeho nástupkyní. Bail získal opět titul místokrále a nejvyššího předsedy Alderaanu. Přesvědčil své lidi, aby se zřekli pacifismu, který vyhlásili po klonových válkách, a tiše podporovali povstání během sjednocování různých odbojových skupinek do Aliance za obnovu Republiky. Sám radši zůstával na Alderaanu a na jednání s povstaleckými buňkami posílal své ministry, jako byl třeba Hric Dahlney. Bail se stále zdráhal pozvednout zbraně, což Dahlney zástupcům povstaleckých organizací jasně vysvětlil. Ale sedmnáctiletá Winter, dlouholetá přítelkyně Leiy Organy, ho nakonec přesvědčila o nutnosti tohoto kroku.
Leia se také rozhodla podporoval Alianci a využívala své diplomatické imunity, aby mohla povstalcům pašovat zásoby a informace. Během mise na Ralltiir se od povstaleckých agentů dozvěděla o nové imperiální superzbrani, Hvězdě smrti. Později se na diplomatické večeři s imperiálním šlechticem lordem Tionem podřekla, že ví o projektu Hvězda smrti. V následující šarvátce zabila lorda Tiona. Bail jí zařídil alibi a potom ji vyslal na onu osudovou misi na Tatooine, aby našla Obi-Wana Kenobiho a přivedla ho do Povstalecké aliance. To bylo naposledy, co Bail Organa viděl svou milovanou adoptivní dceru. Bail Organa zahynul, když Hvězda smrti zničila Alderaan.
Krátce před bitvou na Hothu imperiální pustili do éteru zvěsti o tom, že Bail Organa přežil v komnatě královského paláce chráněné štíty, aby nalákali Leiu Organu do pasti. Leia přiletěla na palubě Millennium Falconu k Pohřebišti Alderaanu. Tímto jménem se označoval shluk asteroidů, které zbyl po planetě. Vader se ji chystal zajmout, ale jí se podařilo uniknout.
DETAILY:
..................................
Původ
Domovský svět:
Alderaan
První výskyt: Expandované univerzum (EU)
Další výskyt: E II, E III
Další informace
výška:
1,91 m
zbraň: blasterová pistole
oči: hnědá,
dopravní prosředek: Tantive IV
vlasy / srst: černá
.........................
Převzato z www.cswu.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama