Aayla Secura

20. června 2006 v 11:47 | Já (Lída) |  Star Wars
Celé jméno: Aayla Secura; pův. Aaylas'ecura
Druh / rasa: Twi'lek
Pohlaví: žena
Příslušnost: Stará republika, Řád Jedi
Obor: Jedi
POPIS:
..................................
Tato Rutianská Twi'lečka se narodila ve vlivném twi'leckém klanu Secura na Rylothu. Jakožto ženu by ji nejspíše čekal úděl otrokyně, sloužící a tančící svému huttskému pánovi. Naštěstí byla ještě ve velmi mladém věku náhodou objevena padawanem Jedi Quinlanem Vosem, který na Ryloth doprovázel svého mistra Tholma v honbě za zločincem. Vzali ji s sebou na Coruscant a Quinlan Vos si ji potom, co dosáhl úrovně rytíře Jedi vybral za svou padawan. Při té příležitosti Aayle její nový mistr předal tzv. Srdce Ohně, amulet pocházející z Vosova rodného světa Kiffu. Aayla, věrna svým kořenům, také později pomohla jiné Twi'lečce v řádu, mladé Xiaan Amersu, aby se stala padawan mistra J'Mikela (později ho přímo před Xiaaninýma očima zavraždila nájemná lovkyně Aurra Sing) a předala jí Srdce Ohně.
V době bitvy o Naboo byla Aayla se svým mistrem na stopě nelegálního šíření glitteryllu, hybridní syntetické drogy, získané spojením narkotických koření rylothského ryllu a kesselského glitterstimu. Při pátrání se dostali až na Tatooine a v době, kdy tam uvízla královna Amidala (toho času pod ochranou mistra Jedi Qui-Gona Jinna) se pokoušeli v utajení dostat se na kobylku twi'leckému majordomovi Jabby Hutta, Bibu Fortunovi. Nakonec byli Aayla a Quinlan zbaveni své paměti lstivým drogovým baronem a Aayliným strýcem, Polem Securou. Pol Secura si potom dokonce svou zmatenou neteř ponechal jako součást svého majetku, jakožto pojistku proti případným budoucím jediským pokusům.

Quinlanu Vosovi se však i přes ztrátu paměti podařilo svou učednici najít. Jejich latentní schopnosti v Síle, nezatíženy svazujícími pravidly Kódu Jedi, je však sváděly k jejich používání v hněvu a k útoku. Vinou Aaylina zuřivého úderu Síly, namířeného na svého bývalého mistra, Pol Secura zemřel a zmatená a vystrašená Aayla uprchla z Rylothu a skrývala se před jediskými pronásledovateli.
Uštvaná a nyní zcela bezprizorní padawan ze svého neštěstí posléze začala vinit Vose a při snaze o jeho vypátrání na vězeňské planetě Kiffex - sesterské planetě Kiffu - padla do osidel moci Volfeho Karkka, anzatiského temného Jedi, mnoho set let zde uvězněného ve stázovém poli. Oslněna jeho mocí, Aayla vězně osvobodila a stala se jeho služebnicí. Společně se skupinou zmutovaných Anzatiů pak pro svého pána unášela obyvatele kiffexských pevností, aby prostřednictvím esence z jejich mozků znovu načerpal své síly. Při jednom takovém přepadení se střetla s Quinlanem Vosem, který zde byl na žádost vůdkyně Strážců z Kiffu, sheyf Tinté. Ze střetu, který nemohla vyhrát, raději ustoupila a se svou kořistí prchala ke svému pánovi, pronásledována Vosem, jeho bývalým mistrem Tholmem, devaronianským pašerákem Vilmarhem Grahrkem, slepým jediským mudrcem - mistrem Zaem - a později i místní jediskou dohlížitelkou T'Rou Saa. Potom, co se Quinlan Vos probojoval až do nitra Karkkovy pevnosti, podařilo se mu Aaylu během souboje přesvědčit, aby uvolnila vzpomínky, uložené hluboko v jejích lekku a tak nabyla ztracenou paměť. Po porážce Volfeho Karkka se rada Jedi rozhodla svěřit Aaylin výcvik do rukou mistra Tholma, neboť mysl Quinlana Vose byla ještě příliš rozpolcená, vzhledem k definitivní ztrátě většiny paměti a kontaktu s temnou stranou Síly.
Když byl o něco později z popudu twi'leckého disidenta Kh'arise Fenna (ovšem pod vlivem hraběte Dookua) unesen mladý dědic vůdce klanu Secura, Lona Secury, Nat a mistr Tholme se při honbě za únosci (posledními dvěma Morgukai, příslušníky niktoské válečnické kasty, Tsyrem a jeho synem Bokem) dostal do zajetí, rozhodla se Aayla Secura, že požádá o pomoc Quinlana Vose. Našla ho na Ord Mantellu, kam se její bývalý mistr po vzoru mistra Zaa nechal "zavát větry Síly". Spolu se potom vypravili na Kintan, domovský svět druhu Nikto, kde se střetli s morgukaiskými válečníky (Bokovi se po smrti svého otce Tsyra podařilo uprchnout) a posléze se probili až do Fennovy pevnosti a osvobodili Tholma i Nata Securu. Přes jejich záchranu a alespoň částečné urovnání situace na Rylothu, se Kh'arisi Fennovi díky Vilmarhu Grahrkovi podařilo uprchnout. Za jejich zásluhy byl Quinlanu Vosovi udělen titul mistra Jedi a Aayla Secura byla navzdory svému mladému věku (17 let) povýšena na rytířku Jedi.
O osm let později, během separatistické krize, jež hrozila rozdělit Republiku, byla rytířka Jedi Aayla Secura součástí dvousetčlenné jediské útočné jednotky, která se vydala na vzdálený svět Geonosis zastavit separatistickou armádu hraběte Dookua a osvobodit jeho jediské zajatce. Secura byla jednou z přeživších strašlivého masakru Jedi, který v popravčí aréně rozpoutali droidi hraběte Dookua. Byla surově nahnána do skupinky přeživších, obklíčených masou bitevních droidů, droidek, superdroidů a geonosianských válečníků a očekávajících popravu. Tohoto osudu byla Aayla ušetřena díky včasnému příletu posil v podobě armády klonovaných vojáků. V následující bitvě - prvním střetu klonových válek - vedla Secura svůj oddíl klonovaných vojáků po prachem pokrytých pláních Geonosis a svým světelným mečem, coby majákem, označovala svým vojákům v nepřehledné bitvě svou pozici.
Aayla Secura se jako mnoho jiných stala generálem Velké armády Republiky, která se postavila droidským silám Konfederace nezávislých systémů (CIS), ale našla uplatnění i v mnoha klíčových špionážních misích a tajných operacích. Týden po bitvě na Geonosis se spolu s caamaským Jedi Ylenicem It'klou vydala v přestrojení za pašeráky na důležitou misi na neutrální Corellii. Za mechaničku Jaayzu se zase vydávala, když na vesmírné stanici Wheel pátrala po mistru Quinlanu Vosovi, jehož síť špiónů zásobovala Republiku informacemi.
Našla ho v přestrojení za bývalého Strážce a nyní žoldáka a obchodníka s informacemi "Korta" Vose. Aayla byla znepokojena jak moc Quinlana Vose ovlivnil život na okraji společnosti a nabádala ho k opatrnosti před přílišným předstíráním své zlotřilosti a před opětováním citů mladé a krásné zlodějce Khaleen Hentz. Quinlan se cítil zodpovědný za to, co se stalo na Geonosis a tvrdil že právě k tomu by celá jeho mise vlastně měla sloužit. Když také na vlastní oči viděl život chudých republikových občanů, pochyboval, že Republika stále stojí za boj.
S použitím zpráv, poskytnutých Quinlanem a Aaylou, byla rada Jedi schopna naplánovat obranu příštího cíle Konfederace - klonovacího zařízení na Kaminu. V bitvě na tomto bouřemi sužovaném světě Aayla pilotovala jediskou stíhačku.
Přibližně čtyři měsíce po začátku klonových válek se Aayla Secura zúčastnila mise generála Daakmana Barreka na zničení obrovské továrny na droidy na průmyslovém světě Hypori. Mise se ukázala být katastrofou, když byly republikové síly na hlavu poraženy do té doby neznámým vrchním velitelem separatistické armády, generálem Grievousem. Jediští velitelé skrývající se ve vraku republikové lodi byli obklíčeni tisíci bitevních droidů. Z následujícího střetu s generálem Grievousem vyvázla Aayla spolu s mistry Ki-Adi-Mundim a Shaak Ti pouze díky včasnému příletu jednotek ARC (K'Kruhk, který upadl do jediského transu a připadal všem mrtvý se objevil později).
Ačkoli byly klonové války na první pohled bojem mezi Konfederací nezávislých systémů a Galaktickou republikou, Jedi věděli, že za tímto konfliktem stojí navrátivší se Temní páni ze Sithu. Bohužel, Jedi nebyli s to určit cíl, k jakému Sithové událostmi manipulovali. Quinlan Vos se ve svých záhadných a pochybných pokusech, při kterých odkrýval další a další nánosy konspirace, snažil odhalit záhadného druhého Sitha, spolčeného s hrabětem Dookuem. Sithský klam byl nicméně tak neprostupný, že Vose svedl z cesty, odvedl ho od cíle a aniž si toho byl vědom, ho zkazil a poznamenal vrtkavého Jedi temnou stranou. Ačkoli tedy stále podle svých slov malé skupině zasvěcených Jedi pořád hrál svou roli dvojitého agenta, snažícího se dostat hlouběji do vnitřní struktury Konfederace, valná většina ostatních věřila, že se, podobně jako Sora Bulq, definitivně přidal k hraběti Dookuovi. (Tento závěr byl zpečetěn, když se Vos později zúčastnil separatistického útoku na Kiffu, přičemž zabil sheyf Tinté, která mohla za smrt jeho rodičů.)
Zjištění, že Quinlan doopravdy opustil řád Jedi a Republiku a přidal ke Konfederaci, Aaylou hluboce otřáslo. Útěchou jí bylo pouze přátelství s ostatními Jedi, zvláště pak její vztah s mistrem Jedi Kitem Fistem, se kterým se velice sblížili potom, co na začátku války na Kaminu zabránili rozšíření smrtícího viru separatistů. Tento vztah se již nebezpečně blížil Kódem Jedi zakázanému citovému poutu a nebýt toho, že se oba zaslíbili řádu Jedi, mohla tato úcta a přátelství k druhému přerůst v něco víc.
Krátce na to Aayla spolupracovala s mistry Kitem Fistem, Tholmem, T'Rou Saa a Temnou ženou (Dark Woman) při vyšetřování nájezdů Konfederace na republikové zásobovací konvoje podél Corellianské obchodní tepny. Nájezdníci byli vystopováni až na Devaron a Aayla se pro potřeby vyšetřování vydávala za "Tuulau Doneetu", rozmazlenou a nafoukanou dcerku twi'leckého přepravního magnáta (Tholme se vydával za "Milese Crofta" - obchodního poradce Doneetů a Temná žena za její služebnou "Sabu"). Tato šaráda ji dostala do blízkosti příslušníků vyšší vrstvy devaronianské společnosti, jako byla senátorka Vien'sai'Malloc. Secura si neuvědomila, že právě sai'Malloc je tím podvratným živlem na Devaronu, dokud nebylo téměř pozdě. Senátorka, jež chtěla ve válce hrát na obě strany, umožnila nájezdníkům užívat malou základnu v horách Devaronu. A aby se pojistila před těmi, kteří by čmuchali příliš blízko, včetně Jedi, najala nájemnou lovkyni Aurru Sing.
Po zneschopnění Tholma a své někdejší učitelky, Temné ženy, Aurra Sing přepadla Aaylu, ale ta se nedala. S použitím techniky nezpozorovatelnosti, kterou ji naučil Quinlan, se vyhnula smečce hladových quarra, kteří ji pronásledovali a zaútočila na Aurru. Při konverzaci během boje se Aayle podařilo oslabit Singino sebevědomí tím, že jí odhalila, jak je vlastně doopravdy všemi opuštěná a nešťastná. Rozzuřená Aurra Sing ztratila rozvahu a Aayla ji světelným mečem poranila na tváři a odsekla její senzorový implantát na hlavě, který Sing umožňoval vstřebávat strach svých obětí. Aurra se po Aaylině úderu zhroutila v bezvědomí a Aayla ji předala do rukou místních orgánů. S využitím informací, získaných Aaylou, útočná jednotka vedená Kitem Fistem a T'Rou Saa rozprášila základnu nájezdníků. Aayla Secura poté předala světelné meče, které Aurra Sing ukořistila svým obětím, jejich pozůstalým. Jednou z nich byla i rytířka Jedi Xiaan Amersu, které předala světelný meč mistra J'Mikela a Xiaanina devět let dlouhá noční můra byla konečně ukončena.
Generál Secura a její věrný klonovaný důstojník - velitel Bly se svým 327. hvězdným sborem (patřící k oddílům Hvězdné pěchoty) -, se později výrazně zasloužili o vypuzení Mandalorianů z New Holstice. Po útoku na jediské léčitelky T'Ru Saa a Barriss Offee na Nullu se společně s mistryní Luminarou Unduli zajímala o jejich stav. Mistr Tholme, který na New Holstice také z důvodu svého špatného psychického stavu pobýval, Aayle prozradil, že předstíraný přechod Quinlana Vose na stranu Konfederace byl jeho plán a že zklamal na celé čáře, když se Quinlan k Dookuovi očividně přidal doopravdy.
Aayla Secura a velitel Bly s Hvězdnou pěchotou (Star Corps) byli vysláni na Honoghr potom, co se na vzdálený svět zřítila separatistická loď, převážející novou zbraň hromadného ničení - toxickou látku trihexalofin 1138, jež otrávila planetární ekosystém. Jejich úkolem bylo zajistit SIP - soupravu indikačních přístrojů -, obsahující zařízení k detailní analýze chemikálie. Domorodci z Honoghru, smrtonosní Noghriové, SIP z vraku lodi odnesli do starobylého chrámu na planetě (chrám rakatanského původu) a tam ji střežili.
Aaylina jednotka však nebyla jediná, kdo SIP na Honoghru hledal. Po SIP šel i její bývalý mistr a přítel Quinlan Vos. Oba dva byli nuceni spolupracovat při obraně proti Noghriům a překonávání starobylých nástrah chrámu a poté, co i s ukořistěnou SIP zmizeli do okolních močálů, se Vos rozhodl Aaylu podvést. Trval na tom, že má-li si, v rámci své důležité mise, získat důvěru hraběte Dookua, musí soupravu bezpodmínečně přinést. Aayla však měla své vlastní rozkazy a oba se utkali ve zběsilém duelu. Byla šokována, jak snadno se Vos poddal hněvu a jak viditelně byl nyní obklopen temnou stranou Síly. Nakonec, podobně jako Vos tenkrát na Kiffexu, deaktivovala svou zbraň a postavila ho před těžkou volbu: buď splní svůj úkol a zabije ji, nebo ho nesplní a vrátí se k Republice. Vos na chvíli zaváhal. Na chvíli, která stačila veliteli Blyovi, aby na odpadlého Jedi vypálil. Zraněný Vos potom uprchl a Aayla splnila svůj úkol - doručila Republice SIP, ale i pochmurné zprávy o Quinlanově skutečné náklonnosti.
Když se honba za druhým Sithem asi pět měsíců před koncem klonových válek zintensivnila, Aayla byla součástí tohoto úkolu. Podle informací, poskytnutých Quinlanem Vosem, před nedávnem se navrátivšího do řádu Jedi, se mistr Tholme vydal při stopování temného Jedi, spolčeného s Konfederací - Sory Bulqa -, na Anzat. Aayla mu poskytla své vojáky jako případnou zálohu a sama se v přestrojení za mechaničku jménem Jayzaa vydala do anzatské kantýny sbírat informace. Vyšetřování je dovedlo na Saleucami, kde separatisté vyráběli svou vlastní klonovanou armádu, tvořenou klony posledního Morgukai, Boka a vytrénovanou anzatiskými bojovými instruktory (jako byl např. Rath Kelko) ve svých smrtících bojových technikách. Mistr Tholme se potom v klonovacím zařízení hluboko pod povrchem vyprahlého Saleucami ukrýval a působil sabotáže, které podpořily republikový útok "zvenčí".
Obléhání Saleucami se táhlo dlouhých pět měsíců a republikové síly se pod vedením generálů Oppa Rancisise a Quinlana Vose snažili zabránit klonované morgukaiské Šeré armádě v rozptýlení na nejrůznější bitevní pole po galaxii. Aayla Secura se po návratu z Trigalis zapojila do tohoto tažení a společně s Xiaan Amersu, mistrem A'Sharadem Hettem a velitelem republikových lodí, Sagorem Autemem zajišťovala vzdušnou podporu jakožto Modrý velitel (pozemní boj podpořili i K'Kruhk, Jeisel a Ausar Auset). Když po smrti mnoha (jako např. mistra Oppa Rancisise, Xiaan Amersu a Ausara Auseta) republikové síly prolomily separatistickou obranu, byla Aayla Secura tou, která se výrazně zasloužila o sabotáž klonovacího zařízení (zabila také Boka, zatímco Quinlan s Tholmovou pomocí zabil Dookuova přisluhovače Tola Skorra i samotného Soru Bulqa).
Když již bylo vítězství na Saleucami jisté, byli Aayla Secura a klonovaný velitel Bly s jeho 327. hvězdným sborem převeleni na záchrannou misi na Felucii (Quinlan Vos byl převelen na Boz Pity a později na Kashyyyk). Oba byli neustálým převelováním již téměř znechuceni, když žádný ze svých úkolů neměli možnost dokončit. Přesto ale poté, co se k nim připojila Aaylina nová padawan Ekria, zamířili na životem kypící Felucii pod kontrolou Komerčního cechu, kde měli zachránit republikové zajatce rytířku Jedi Barriss Offee a jejího padawana Zondera.
Po osvobození Jedi se společně zasloužili o zničení separatistické továrny a zatčení vůdkyně Komerčního cechu - prezidentky Shu Mai. Aayla podala zprávu válečné radě Jedi na Coruscantu, kdy jim sdělila, že separatisté do biosféry rozptýlili jedovaté toxiny, což byl jejich plán pro případ, že by měli přijít o planetu. Právě žádala o posily, které by jim pomohly zabránit zamoření celé Felucie, když je přerušil velitel Cody se zprávou, že mistr Obi-Wan Kenobi bojuje s generálem Grievousem a on s 212. útočným praporem zahájili osvobozování Utapau. Aayla potom byla svědkem toho, jak se skupinka nejvyšších z rady Jedi - mistři Yoda, Mace Windu a Ki-Adi-Mundi - radí o případné nutnosti sesadit nejvyššího kancléře a převzít dočasně vládu nad Republikou.
Po příletu posil v doprovodu mistryně Stass Allie (která vzápětí zamířila na Saleucami) a padawana Drakea Lo'gaana (jehož mistrem byl generálem Grievousem při únosu kancléře zabitý Roron Corobb) se útočná jednotka rozdělila na tři skupiny, které měly vyřadit tři obrovská vodní čerpadla, která byla klíčová pro otrávení planety. Aayla Secura společně s klonovaným velitelem Blyem a Hvězdnou pěchotou měla vyřadit stanici Niango (Barriss Offee a poručík Inc měli obsadit stanici Har Gau a padawané Ekria, Zonder, Drake Lo'gaan a poručík Galle měli infiltrovat stanici Jiaozi).
Když se generál Secura se svými vojáky blížila hustým podrostem ke svému cíli, bylo vše až nepřirozeně tiché a nenarazili na žádný odpor. Právě v té chvíli kancléř Palpatine vydal z Coruscantu prostřednictvím hologramu veliteli Blyovi rozkaz 66. Ten označoval Jedi za zrádce Republiky a dával pokyn k jejich okamžité likvidaci. Velitel Bly rozkaz poslušně splnil a namířil svou zbraň na záda své velitelky.
Ve chvíli, kdy se Aayla Secura na chvilku zastavila, aby se podívala na felucijského ptáka na obloze, spustili na ni Bly a jeho vojáci palbu a propalujíce její tělo mnoha žhavými blasterovými střelami ji okamžitě zabili.
DETAILY:
..................................
Původ
Domovský svět:
Ryloth
První výskyt: Expandované univerzum (EU)
Další výskyt: E II, E III
Další informace
výška: --
zbraň: světelný meč, blasterová pistole
oči: hnědá
dopravní prosředek: stíhačka Jedi , spídrový motocykl
.........................
Převzato z www.cswu.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Já | E-mail | Web | 20. června 2006 v 16:58 | Reagovat

hmmm.... esence z mozků... to musí bejt ale dobrotka...XD

2 Pačos Pačos | E-mail | Web | 29. června 2012 v 11:01 | Reagovat

To se dalo čekat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama